Ekle  Çıkar
Tarkan - Uyan
ATLAS BirdLife RSPB ATLAS BirdLife RSPB
 
İş İlanları

   Sulak Alan Sorumlusu

İş Ünvanı:                             Sulak Alan Sorumlusu
Ref:                                        FO2014
Bağlı Bulunduğu Kişi:       Koruma Direktörü
Yer:                                         Istanbul (Sık sık Burdur’a seyahatler olacaktır)

Sözleşme süresi:                 12 ay boyunca yarı zamanlı (2 ay deneme süresi olacaktır). İleride tam zamanlı pozisyona dönüşme olanağı bulunmaktadır. 

Genel Bilgiler

Doğa Derneği, Türkiye’nin çeşitli illerinde biyoçeşitliliği korumaya yönelik çalışmalarını, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde sürdüren ve doğa sorunlarına yerinde ve yapıcı çözümler getirmeyi ilke edinmiş bir sivil toplum örgütüdür. Doğa Derneği ayrıca dünya çapında 120 ülke ve bölgede faaliyet gösteren Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun (BirdLife International) Türkiye ortağıdır. Misyonumuz doğanın haklarını savunmak olup, 2002’den bu yana, Türkiye’de ve başka yerlerde bu amaca yönelik olarak çalışanları bir araya getiriyoruz. 

Türkiye’deki sulak alan ekosistemleri nesli dünya ölçeğinde tehdit altında olan birçok kuş, memeli ve balık türünü barındırmaktadır. Öte yandan, su politikaları Türkiye’nin biyoçeşitliliği üzerinde büyük bir baskı yaratmaktadır. Sulak alan ekosistemlerinin – göller ve nehirler - korunması, Doğa Derneği’nin koruma stratejisinin temel ayaklarından birini oluşturmaktadır. Doğa Derneği sulak alanları ve bu alanların barındırdığı türleri hayatta tutmak için üç düzeyde çalışmaktadır: (i) bilimsel bilgiyi artırmak, (ii) yerelde toplum tabanlı koruma, (iii) yerelde aktif bir koruma topluluğunun gelişmesine destek olmak. 

Bu çerçevede, Anadolu’da yaşayan ve nesli dünya ölçeğinde tehdit altında olan tüm endemik dişli sazancık (Aphanius spp.) türleri Doğa Derneği’nin sulak alan koruma çalışmalarında öncelikli türlerdir.   

Çalışmanın genel amacı: Nesli tehlikede olan olan dişli sazancık türleri odak olmak üzere, sulak alan ekosistemlerinde araştırma ve koruma çalışmaları için entegre yaklaşımlar geliştirmek.

Sulak Alan Sorumlusu İş Tanımı:

·      Türkiye’deki Aphanius türlerinin sistematiği/taksonomisi ve türün ekolojik ihtiyaçları için literatür taraması yapmak

·      Türkiye’deki gözetim altında üretilen tüm Aphanius popülasyonlarını tespit etmeye yönelik bir araştırma yapmak

·      Ex-situ üretme için Türkiye’deki ilgili paydaş ve ortakları belirlemek ve fizibilite çalışması yapmak

·    Türkiye’nin tehdit altındaki balık türlerinin üretimi ve muhafazasına yönelik bir tesisin kurulması ve operasyonel masrafları için tahmini bütçe hazırlamak

·      In-situ koruma için erişim, arazi sahipliği vb. açılardan uygun yerleri belirlemek

·      Salda Gölü’nün mevcut sulak alan yönetim planını gözden geçirmek ve hedef kitlenin katkılarıyla bölgesel öncelikleri belirlemek

·   Salda Gölü’nün ve havzanın hidrolojisi hakkında mevcut bilgiyi güçlendirmek için hidrolojik araştırma yapmak ve/veya koordine etmek

·      Salda Gölü’ndeki Aphanius ve diğer simpatrik türlerin mevsimsel dağılımının haritalanması için bir plan geliştirmek

·      Su kalitesi üzerine mevsimsel bilginin elde edilmesi için bir plan yapmak/uygulamaya başlamak

·      Salda Gölü ve Aphanius üzerine, veri setlerini de içeren, kapsamlı bir rapor hazırlamak

·  Doğa Derneği’nin sulak alan ekosistemleri ve ilgili taksonlara yönelik koruma stratejisinin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak

·      Sulak alan çalışmalarını geliştirmek için yeni fon başvuruları yapmak

·   Sulak alan programının faaliyetlerini geliştirmek ve uygulamak için ulusal kuruluşlar ve ulusal/uluslararası sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak  

Gerekli Nitelikler:

1.     İlgili bir alanda üniversite diplomasına sahip olmak (Lisansüstü eğitim tercih sebebidir.)

2.     Tercihen sulak alanlar veya sulak alan türleri konulu biyoçeşitlilik araştırma projelerinde en az 2 yıl çalışma deneyimi

3.     Disiplinli ve titiz çalışma; proje yönetme becerisi

4.     Proje teklifi hazırlama becerisi

5.     İyi düzeyde İngilizce ve Türkçe konuşma ve yazma bilgisi

6.     Microsoft Ofis programlarında yetkinlik

7.     Araştırma, analitik düşünme ve problem çözme becerileri

8.     Pozitif, esnek ve çözüm odaklı yaklaşım

9.     Kişilerarası iletişim ve farklı sosyo-kültürel geçmişlere sahip kişilerle birlikte çalışma becerileri

10.  Kurumsal hedeflere yönelik olarak takım çalışması

11.  Bağımsız çalışabilme ve seyahat engelinin olmaması

12.  Yoğun çalışma programı ve esnek çalışma saatlerine uyum gösterme

13.  Geçerli sürücü belgesi sahibi olmak

Nasıl başvurabilirim?

Başvuru formu, niyet mektubu ile birlikte, 26 Eylül 2014 tarihine kadar doga@dogadernegi.org adresine iletilmelidir. E-postanın konu satırında ‘Ref:FO2014’ yazmalıdır. Özgeçmişler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Başvurular için son başvuru tarihinin beklenmemesi rica olunur. Son başvuru tarihinden önce uygun adayın bulunması durumunda ilan geçerliliğini yitirecektir.

     
      İş Tanımı
     
      Başvuru formu 
Dikkat Koruma Alanı!
Gediz Deltası’nda ılık bir şubat ikindisiydi. Yere uzanmış ve tam içim geçmişken “Beni görmüyorsun!” diyen bir sesle irkildim.
>>>


Doğa Derneği Facebook Sayfası

 
 
  © 2004 - 2012 Doğa Derneği Her hakkı saklıdır.
Gizlilik Sartnamesi | Ziyaretçi Defteri  
ATLAS BirdLife RSPB