Ekle  Çıkar
Tarkan - Uyan
BirdLife RSPB BirdLife RSPB
 
Karadeniz Deniz Kuşları Projesi

Doğa Derneği, “Karadeniz’in güneyinde denizel Önemli Kuş Alanlarının envanterinin hazırlanması”  Projesini, Avrupa Komisyonu Çevre Direktörlüğünün desteğiyle yürütüyor. Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan da ortakları olan ve 2 yıl sürecek olan proje, Karadeniz’de kendi alanında şu ana kadar yapılan en kapsamlı araştırma niteliğini taşıyor.

Karadeniz’in güneyi Yelkovan (Puffinus yelkouan),  ve Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) kuşlarının uluslararası öneme sahip popülasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır.  Yelkovan kuşlarının tehdit durumu yakın zamanda güncellenerek “Hassas” (Vulnerable) olarak belirlenmiştir. Bu iki tür de Avrupa Birliği Kuş Direktifinin Ek:1 listesinde yer almaktadır.

Bütün Avrupa Birliği ülkeleri deniz kıyı koruma alanları belirlemek ve Kuş direktifine göre bunları koruma altına almak zorundadır. Proje kapsamında Türkiye ve Bulgaristan’da bulunan yelkovan kuşu ve tepeli karabatak türleri Karadeniz’de ilk defa denizel ortamlarında araştırılarak denizel ÖKA araştırma yöntemlerine göre sınıflandırılacak ve haritalanacaktır. Bu çalışma, Karadeniz’de deniz ÖDA’ları ve ÖKA’ları belirlemesine temel oluşturacaktır. Karadeniz Deniz Kuşları Projesi, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'den araştırmacı, akademisyen ve gönüllülerin deniz kuşları araştırma ve koruma yöntemleri konusunda kapasitelerini artıracaktır. 

BLACK SEA SEABIRDS PROJECT

The Black Sea Seabirds Project aims to create the basis for an inventory of Marine Important Bird Areas (IBAs) for two seabird species; Yelkouan Shearwater (Puffinus yelkouan), European Shag (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) with the support of European Comission, Environment Directorate-General.

The Southern Black Sea coast holds internationally important populations of Yelkouan Shearwater (Puffinus yelkouan), and the Mediterranean sub-species of the European Shag (Phalacrocorax aristotelis desmarestii).  Puffinus yelkouan has recently been upgraded on the IUCN Red List to ‘Near Threatened’, These two species are listed as Annex 1 species under the EU Birds Directive.

All European Union (EU) countries have an obligation to designate Marine Special Protection Areas (SPAs), under the Birds Directive, with the original deadline for designation of sites being 2008.  The EU member states and the European Commission agreed that if sites were not designated by the deadline, then by mid-2008 there should have been a clear identification of additional scientific work that would be required for full completion of the Marine Natura 2000 network and a clear time frame for how this would be achieved. The main objective of this project is to create the basis for an inventory of Marine IBAs for these and other species occurring in the southern Black Sea, thus allowing the Romanian and the Bulgarian governments to start fulfilling its European obligations for the creation of Marine SPAs, and the Turkish government to progress work as part of the accession negotiations.

The identification of Marine Important Bird Areas along the Southern Black Sea Coast would also contribute significant data and knowledge to the wider process of establishing and managing marine protected areas along the Black Sea Coast.

The current project aims to train staff and volunteers from Romania, Bulgaria and Turkey on seabird research and conservation methods. Intensive fieldwork will also be undertaken to ascertain key feeding and rafting areas for Yelkouan Shearwaters and Shag, and all the Shag colonies in Turkey and Bulgaria will be surveyed, so that Marine Important Bird Areas around the most important colonies be mapped and characterized, according to the established Marine IBA methods and criteria. Training on methods to identify Marine IBAs and on designating Marine SPAs will also be given.

Projenin Adı (Türkçe/İngilizce):

Karadeniz’in güneyinde denizel Önemli Kuş Alanlarının envanterinin hazırlanması / Preparing the inventory of Marine Important Bird Areas along the southern Black Sea Coast (Romania, Bulgaria and Turkey) - Nr.07.204000/2012/617393/SUB/D2

Proje Kaynağının Alındığı Kurum:

Avrupa Birliği Komisyonu

Proje Ortakları

Bulgarian Society for the Protection Birds, Hellenic Ornithological Society, Romanian Ornithological Society

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

16/04/2012 – 16/04/2014


 
 
Dikkat Koruma Alanı!
Gediz Deltası’nda ılık bir şubat ikindisiydi. Yere uzanmış ve tam içim geçmişken “Beni görmüyorsun!” diyen bir sesle irkildim.
>>>

Doğa Derneği Facebook Sayfası


 
 
  © 2004 - 2012 Doğa Derneği Her hakkı saklıdır.
Gizlilik Sözleşmesi
BirdLife RSPB