Acıkır Bozkırları

ORT003-Acıkır Bozkırları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 98439 ha        Yükseklik : 650 m – 1819 m

Boylam        : 31,77ºD           İl(ler)         : Eskişehir

Enlem          : 39,45ºK           İlçe(ler)     : Sivrihisar, Polatlı, Günyüzü

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA’nın orta bölgesinde uzanan tepelik alan askeri bölgedir. Alan Ankara – Eskişehir karayolu tarafından ikiye ayrılır ve geniş ova bozkırlarıyla kaplıdır. Batıda ise Sivrihisar Dağları’nın bir uzantısı olan Arayıt Dağı bulunur. ÖDA’nın doğusu Sakarya nehri ile sınırlanır. Alanın içinde yer yer tarım alanları uzanır.

Habitatlar: Alanın orta bölümünde kalan düzlükler el değmemiş geniş ova bozkırlarıyla kaplıdır ve çok sayıda bitki türüne ev sahipliği yapar. Arayıt Dağı’nın karstik kayaçları üzerinde dağ bozkırları uzanır. ÖDA’nın doğusu ve güneyi başta olmak üzere parçalı dağılış gösteren tarım alanları bulunur.

Türler: Acıkır Bozkırları bitkiler açısından son derece zengindir. Alanda ÖDA kriterlerini sağlayan 19 bitki taksonu bulunmaktadır ve bunların tamamı Türkiye’ye endemiktir.

Alanda bitkilerin yanı sıra küçük kerkenez (Falco naumanni) ve küçük akbaba (Neophron percnopterus) gibi kuş türleri üremektedir. Kocaağız balığı (Aspius aspius) alanda yaşayan diğer bir önemli türdür.

Alan Kullanımı: Alanın önemli bir kısmı askeri bölgedir ve topçu eğitim merkezinin atış sahası olarak kullanılır. Batıdaki dağ bozkırları ise bölge halkı tarafından otlatma amacıyla kullanılır. ÖDA’da yaygın olarak kuru tarım ve daha az oranda sulu tarım yapılır.

Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadır.

Koruma Çalışmaları: ÖDA’nın bir kısmı askeri bölge sınırları içinde kaldığından iyi korunmuştur. Bunun dışında alanda bilinen başka bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Eskişehir Valiliği; Eskişehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Sivrihisar Kaymakamlığı; Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options