Yırtıcı Kuş Göçü

yirticigöcü

Erzin’deki yırtıcı kuş göçünü izlemek için çok sayıda kuş gözlemcisi gönüllü olarak çalışıyor.

Balkanlar ve Anadolu’da kuluçkaya yatan küçük akbabalar, her yıl Afrika’ya Türkiye üzerinden göç ederek gidiyor. Küçük akbaba gibi süzülen yırtıcı kuşlar için, bu uzun göç yolculuğunda enerjilerini verimli şekilde kullanmalarını sağlayan sıcak hava termalleri yüzünden boğazlar ve kanallar gibi daralan kara parçaları kritik önem taşıyor. Türkiye’de ise göç rotasında en önemli darboğaz Hatay ve çevresi olarak görülüyor.

Nesli tehlike altındaki türün korunması için Türkiye’de yapılacak her türlü çalışmanın küresel etkiler doğuracak nitelikte olduğu vurgulanıyor. Bu sebeple Doğa Derneği, Bulgaristan ve İngiltere BirdLife ortakları ile birlikte yürüttüğü uluslararası çalışmalar kapsamında türün Türkiye’deki göç yollarını araştırmaya başladı. Diğer yırtıcı türlerin sayımının da gerçekleştirildiği araştırma ile kısa zamanda çok önemli bulgulara ulaşıldı. Yapılan çalışmalar göç rotası üzerindeki darboğazların önemini ortaya koydu. Geniş alanlara yayılan türü izleyecek yeterli kapasite sağlamak oldukça zorken, göç sırasında dar boğazlarda sayma yönteminin tercih edilmesi ile kaydedilen 552 küçük akbaba son 33 yılın Anadolu’da bilinen en yüksek rakamı oldu.

2013’te ay süren bu ön çalışma ile önümüzdeki yıllarda yapılacak sayımlar için en yüksek sayıda Küçük akbaba kaydının gerçekleştiği üç nokta, en ideal gözlem noktaları olarak tespit edildi. Bulgular Afrika’ya geçmeyi hedefleyen yırtıcı kış türlerinin büyük bir kısmının toplu halde Anadolu’dan çıkış yaptıkları alanın Erzin – Osmaniye arasında uzanan ova olduğunu ortaya koydu.

Doğa Derneği, küçük akbabanın göç yolları üzerine yaptığı saha çalışması ile bu türün Balkanlar, Batı ve Orta Anadolu nüfusunun uzun vadede izlenmesi amacıyla 2013’ten bu yana çalışıyor. Her sene göç rotasındaki en önemli dar boğazlardan birinde düzenlediğimiz yırtıcı sayımı, küçük akbaba ve diğer yırtıcı türleri için koruma stratejilerinin geliştirilmesinde  kritik bir rol oynuyor. Doğa Derneği, yırtıcı sayımlarını Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler ile Ağustos ve Ekim aylarında gerçekleştiriyor. Erzin’de yapılan sayımlarda küçük akbaba başta olmak üzere her gün yırtıcıların sayımını yapılıyor ve veriler veritabanına işleniyor.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options