Anadolu Göçebeleri

Mahmut Koyaş, Orta Toroslar’da göç etmekte olan Sarıkeçililer’in izini sürerek bu kadim yaşam kültürünü belgeledi.

Akdeniz Doğa ve Kültür Birliği (The Mediterranean Consortium for Nature and Culture), Akdeniz’deki kültürel koruma uygulamalarını desteklemek ve belirlemek için bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 2013’te kuruldu.

Kültürel koruma uygulamalarının değerlendirmesiyle başlayan birlik, ilk olarak bir değerlendirme raporu yayınladı ve Akdeniz Havzası’ndaki göçebeliğin yaşatılması konusunda öncelikli olarak çalışmaya karar verdi. Fas, Tunus, İspanya, Portekiz, Lübnan, Ürdün, Suriye, Türkiye, Yunanistan ve Balkan ülkeleri tarafından desteklenen bu çalışmada, yaylacılık ve göçebe hayvancılığın yaşatılması doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor. Doğa Derneği, çalışma kapsamında Türkiye’nin güneyindeki göçer gruplarla yakından görüşmeler yaparak Anadolu’daki göçebe kültürünün araştırılmasını ve yaşatılmasını amaçlıyor.

Magma Dergisi’nde yayınlanan Sonsuz Göç adlı makale

Fotoğraf: © Mahmut Koyaş

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options