Balık Baykuşu

Balık baykuşu, Uzakdoğu, Güneydoğu Asya ve Toros Dağları’nda yaşayan bir kuş türü. Sıcak iklim kökenli bir kuş olduğu için Türkiye’de yalnızca Toros Dağları’nın eteklerindeki yaz kış sıcak olan vadilerde yaşayabiliyor.

Balık baykuşunun Toroslar’daki neslinin yakın zamana kadar tükendiği kabul ediliyordu. Ne var ki, son on yıldır yapılan gözlemlerle bugün Türkiye’deki sayısının en çok 80 çift kadarolduğu tahmin ediliyor. Balık baykuşu, diğer baykuşların aksine suda avlanıyor ve çoğunlukla balık, tatlı su yengeci, kurbağa gibi canlılarla besleniyor. Toroslar’ın etrafı ormanlarla kaplı vadilerinde temiz akan nehir ve çaylarda yaşıyor. Ne yazık ki balık baykuşu nüfusu son yıllarda hidroelektrik santral inşaatları nedeniyle nehirlerin kuruması sonucunda azalarak yalnızca baraj ve göletlere sıkışmış durumda.

Doğa Derneği, türün yuvalama alanlarının civarında bu nadir canlıya yönelik tehditlerin ve koruma fırsatlarının değerlendirilmesi için çalışıyor. Bu kapsamda, Doğa Okulu türün önemi üzerine Kadıncık Vadisi’nde bir eğitim çalışması düzenledi. Ayrıca balık baykuşunun önemini anlatan bir poster hazırlanarak türün yaşadığı vadilerde dağıtıldı. Doğa Derneği, yaptığı çalışmaların bir çıktısı olarak türün ulusal eylem planına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Fotoğraf: © Sezai Göksu

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options