Bozkır Kartalı

Fotoğraf: Metin Cenkçiler

Nesli küresel ölçekte tehlikede olan bozkır kartalının (Aquila nipalensis) Nisan 2018 yılına kadar Türkiye’deki durumu hakkındaki bilgi oldukça yetersizdi.

Bozkır kartallarını ve yaşam alanlarını korumak için Doğa Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tuz Gölü Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi birimi ile birlikte Nisan 2018’de bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışmada, Tuz Gölü ÖÇK Bölgesi’nde varlığı bilenen bozkır kartalının (Aquila nipalensis) popülasyonu, üreme durumu ve izlenmesi amaçlanmıştır. Türle aynı habitatı paylaşan çobanlar ve yerel halk ile bozkır kartalı hakkında görüşmeler yapılmıştır. 2018 Nisan ve Mayıs aylarında iki saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu saha çalışmalarında bozkır kartalının aktif olduğu üç adet yuva tespit edilmiştir.

Doğa Derneği, 2019 yılında bozkır kartalları için Orta Anadolu bölgesinde OSME (Orta Doğu’nun Ortinolojik Toplumu) ile birlikte yerel halk ve çobanlarla birlikte çalışmaya devam etmektedir. Bozkır kartallarının yaşadığı bölgelerde yerelde koruma çalışmalarını sürdürmeyi hedefleyen Doğa Derneği, türe uygun habitatlarda yeni bozkır kartalı yuvalarının bulunması ve kayıt altına alınması için çalışmaya devam etmektedir.

Tuz Gölü ÖÇK Bölgesi Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi: Bozkır Kartalı ve Toy Popülasyonlarının Araştırılması ve İzlenmesi Final Raporu

Fotoğraf: Kaan Özgencil

 

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options