Hukuk ve Doğa

Seferihisar İzmir’de Bir Hukuki Mücadeleden

 

Hukuk ve Doğa 

Doğanın hakkını savunmak için en önemli araçlardan bir tanesi hukuktur. Bunun için Doğa Derneği, hukukçuların ve doğa hakkı savunucularının uluslararası bilgi ve belgelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir alan oluşturmaya karar verdi.

“Hukuk ve Doğa” çatısı altında uluslararası alandaki gelişmeler ve kaynaklar derlenip yayınlanacaktır. Aynı zamanda hukukçular için referans oluşturabilecek nitelikte yeni belgelerin çevirileri yapılacak ve düzenli olarak paylaşılacaktır.

Adalete erişim için en önemli şartlardan biri bilgiye ve belgeye erişmektir. Bilgi ve belgeler ulaşılabilir ve erişilebilir olduğu müddetçe, onlardan yararlanmak mümkün olacaktır. Doğa hakkı ve hukuku konusunda uluslararası alanda yayınlanan metinleri bir araya toplamanın ve erişime açmanın bir ihtiyaç olması sebebiyle, bu web sayfası hukuk ve doğa alanındaki bilgilere ve belgelere erişimi kolaylaştırma amacını taşınmaktadır.

“Hukuk ve Doğa” sayfasında Birleşmiş Milletler’in doğa savunuculuğu için yayınlamış olduğu rehberlere, raporlara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, bilgi notlarına, Birleşmiş Milletler tavsiye kararlarına ve Genel Kurul kararlarına ulaşabilirsiniz. “İklim Adaleti” konusundaki güncel karar, eğitim ve yayınlar da bu sayfada erişime açılmaya devam edecektir.

Hukuk ve Doğa sayfasını ortak bir çabayla ve imece halinde oluşturmayı planlıyoruz. Sizler de yayınlanmasını arzu ettiğiniz ve doğanın hakkını savunmaya katkıda bulunacağını düşündüğünüz yayın ve kararları bizimle paylaşarak doğanın hakkını savunmaya katkıda bulunabilirsiniz. Bu sayede Hukuk ve Doğa Sayfası da tıpkı doğanın kendisi gibi serpilip büyümeye, gelişmeye devam edebilecektir.

Hep birlikte doğanın hakkını savunmak ve iklim adaletini sağlamak için buradayız!

Doğa Derneği

Ayrıntılı bilgi için: İpek Sezgin ([email protected])

 

 

**Bu sayfa ve bu sayfanın alt sayfaları Hollanda Büyükelçiliği MATRA Fon Programı desteğiyle yürütülen bir proje kapsamında hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Doğa Derneği sorumlu olup herhangi bir şekilde Hollanda Büyükelçiliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

**This web page was prepared within the framework of a project supported by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands MATRA Funding Programme. Doga Derneği is the sole responsible for the content of this video/publication, and it does not reflect the official view of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options