Şah Kartal

şahkartal
Nesli küresel ölçekte tehlikede olan şah kartalın Türkiye’deki durumu hakkında ne yazık ki yakın bir zamana kadar çok şey bilinmiyordu. Şah kartalları ve yaşam alanlarını korumak için Doğa Derneği, Bulgaristan ve Macaristan BirdLife ortaklarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütmeye başladı.

Bu çalışmalarla şah kartalların Türkiye’de iki büyük grup halinde üredikleri tespit edildi. Bu bölgeler Bolu, Gerede Bölgesi ve Trakya. Çalışma kapsamında toplam 45 şah kartal çiftinin üreme bölgesi düzenli olarak izleniyor. Toplanan veriler ışığında nesli küresel ölçekte tehlike altında olan bu önemli türün dağılım hareketi, göç davranışı ve beslenme alanlarıyla ilgili bilgiler toplandı ve sonuç olarak Türkiye’deki şah kartal nüfsunun tahmin edilenden çok daha büyük olabileceği ortaya çıktı. Doğa Derneği 2016 yılında Trakya’daki şah kartal yuvalarının korunması için çalışmalarını derinleştirmeyi planlıyor.

Fotoğraf: © Özden Sağlam

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options