Afet Hukuku

İklim değişikliği sonucunda iklim değişikliği ve doğal tehlikelerden kaynaklanan afetlerde artış yaşanması beklenmektedir. Küresel iklim değişikliği, sıcak hava dalgaları, çölleşme, yağmur rejiminde değişiklik, kuraklık, taşkınlar ve fırtınalar gibi aşırı hava olayları, tarım, hayvancılık, sağlık problemleri, buzulların erimesi, deniz seviyesindeki yükselme, yangınlar gibi pek çok değişikliğe sebep olmaktadır. İklim değişikliğine uyumun sağlanması, sera gazı emisyonunun azaltımı, yutak alanların korunması ve afet risk azaltmanın bir arada götürülmesi iklim değişikliğinin doğa ve kırılgan gruplar üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri azaltmak için oldukça önemlidir.

Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi Afet Terminolojisi

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi

Ramsar Politika Notu I : Afet Riskini Azaltmak İçin Sulak Alanlar

Hukuk, Afete Hazırlık ve Müdahale Kontrol Listesi

Sendai Çerçevesi Gönüllü Taahhüt Bildirimleri Kılavuzu

Uluslararası Afet Risk Azaltma Günü 2023

Bilgi Notu I – Afetlere İnsan Hakları Temelli Yaklaşım ve Afetlerle İlişkili Kavramlar

Bilgi Notu II – Afet Risk Azaltma Konusunda Uluslararası Stratejik Çerçeve Belgeler ve Kurumlar

Bilgi Notu III – Sendai Risk Azaltma Çerçevesi

Bilgi Notu IV: Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi Üst Düzey Toplantısı

Bilgi Notu V: Türkiye’de Afet Risk Azaltma Politikaları ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Biyoçeşitlilik Sözleşmesi Işığında Afet Risk Azaltma ve İklim Değişikliği

İnsan Hakları ve Afet Risk Azaltma: 2015-2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesinin Uygulanmasının Güçlendirilmesi Yönetici Özeti Çevirisi

Afet Risk Azaltma ve İnsan Hakları Rehberi

Afetlerde İnsanların Dikkate Alınıyor Olmasından Emin Olmak

Afet Risk Azaltmanın Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hale Getirilmesi için 20 Maddelik Kontrol Listesi

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options