Yayınlarımız

Doğa Derneği 2023 Yılı Faaliyet Raporu

Doğa Derneği 2023 Activity Report

Doğa Derneği 2022 Yılı Faaliyet Raporu

Bültenler

Egyptian Vulture Newsletter – 2022

Sulak Alanlar İçin Acil Koruma Çağrısı

Makaleler

Review of Egyptian Vulture Studies

22 Mart Dünya Su Günü Kuraklık Bilgi Notu

Major threats to a migratory raptor vary geographically along the eastern Mediterranean flyway

Breeding_biology_of_the_Egyptian_Vulture_Neophron_percnopterus in

Early-breeding Season Movements of the Yelkouan Shearwater (Puffinus yelkouan, Acerbi, 1827) at the Dardanelles Strait

Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarını Koruma ve Savunma

Kıyılarda Doğa ve Vatandaş Hakları

Yollar var ulaştırır, yollar var doğayı kuşatır!..

Küçük Akbaba Çalışmaları Makale

Yazılar

Meseli Dağlar

Kitapçık

Dönüşen Dünyada Doğamızı Savunmak


Rehberler

Doğayı Savunanlar İçin Rehber

Doğa Mücadelesi ve Hak İhlallerinde Birleşmiş Milletler Özel Prosedürlere Başvuru Rehberi

Davalar

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmelik İptal Davası

Zeytinin Hakkını Savunmak – Yönetmelik İptali Davası

Doğanın Hakkını Savunmak İçin 2021 Yılı Merkez Av Komisyonu Kararı’nın İptali Davası

MAK Dava Dilekçesi 01.10.2022

Av ve Yaban Hayvanları Yönetmelik İptali Dava Dilekçesi 31.01.2022

Yaban Hayvanlarını Savunmak – Av ve Yaban Hayvanları Yönetmelik İptali Davası

Kızılırmak Deltası Sulak Alan Yönetim Planı 2008-2012

Giriş, Çevresel ve Biyolojik Veriler

Kültürel ve Sosyal Bilgiler

Faaliyet Hedefleri

Faaliyet Planları Dosya 1

Faaliyet Planları Dosya 2

Faaliyet Planları Dosya 3

Flamingo Araştırmaları

Flamingo Üreme Çalışması Raporu I 2009

Flamingo Üreme Çalışması Raporu II 2009

Flamingo Üreme Çalışması Raporu III 2009

Flamingo Kışlama Raporu 2005

Flamingoların (Phoenicopterus roseus) Akdeniz Metapopülasyonlarının Modellenmesi

Flamingo Makale 2007

Flamingo Makale 2010

Türkiye’nin toyları

Toy Eylem Planı

Toy Afiş

Toy Sticker

Kuş Gözlemciliği

Kuş Gözlemcisinin El Kitabı

Kuş Gözlem Toplulukları El Kitabı

Standart Dergisi’nde Yayınlanan Makaleler

Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras

Etkin Doğa Korumaya Doğru: Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Dicle’nin Bedeninde Yaşam

Raporlar

Ada Martısı Türkiye Raporu 2023

Sarımazı Raptor Count Report 2022 

İklim ve Kuraklık Raporu 2022

Dünya Mirası Gediz Deltası Tanıtım Kitapçığı

Yaban Hayvanları Zehirlenme Raporu

2022 Dünya Kuş Raporu 

Marmara Denizi 2022 Sempozyumu Bildiriler Kitabı

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı

Black Sea Seabirds Project Layman’s Report

Datça ve Bozburun’da Birlikten Kuvvet Doğar Projesi Eğitim Kitapçığı

Dağ Horozu Envanter Raporu

Sürmeli Kızkuşu 2008 yılı Arazi Raporu

Sociable Lapwing 2008 Field Report

Türkiye’nin Yaygın Kuşları 2007-2008 Raporu

Türkiye Kış Ortası Sukuşu Sayımları 2007

Ardahan Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Gelişme ve Yönetim_Planı

Türkiye Kış Ortası Sukuşu Sayımları 2008-2009-2010

Gediz Deltası’nda Bir Yıl

Gediz Deltası’nda Yaşayan Doğa ve Turizm

Gediz Deltası Yönetim Planı Faaliyet Raporu 2007-2009

Gediz Deltası ve Balıkçılık

Egyptian Vulture 2010 Project Final Report

Sociable lapwing 2010 Autumn Season Field Report

Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 2011

Göl Yoksa Burdur Da Yok

No Lake No Burdur

Hasankeyf Araştırma Raporu

Trakya Bölgesi’nde Şah Kartal (Aquila heliaca Savigny,1809)Üzerine Araştırmalar

Türkiye’nin Ramsar Alanlarında Sulak Alan Yönetim Planları Değerlendirme Raporu

Gediz Deltası’nın önemi ve İzmir Körfez ve Limanı Rehabilitasyon Projesi

2018 Sonbahar Kuş Gözlem Raporu

Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Gediz Deltası Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Sarımazı Yırtıcı Kuş Göçü Sayımı Raporu 2019 (Türkçe)

Sarımazı Yırtıcı Kuş Göçü Sayımı Raporu 2019 (İngilizce)

Nesli Tehlike Altındaki Kuş Türlerinin Avı Neden Yasaklanmalı?

Hunutlu Termik Santrali’nin Doğa Üzerindeki Olası Etkileri

Beyşehir Gölü Havzası’ndaki Nesli Tehlike Altındaki Balık Türlerini Koruma Planı

2019 Tepeli Pelikan Raporu

Identifying Key Biodiversity Areas in Turkey: A Multi-taxon Approach

Doğanyurt Kalker Ocağı Projesi Değerlendirme Raporu

Köroğlu Dağları Ormanlarında Kara Akbaba Popülasyonunun Tespiti ve İzlenmesi (Yüksek Lisans Tezi)

Güney Gediz Deltası Üreyen Kuş Atlası Çalışması

Gediz Deltası’nda Yaşayan Sumru Türlerini Araştırma Çalışması

2021 yılı Gediz Deltası İzleme Çalışmaları Ara Raporu

2021 yılı Gediz Deltası Üreyen Kuş Atlası

2021 yılı Gediz Deltası Sonbahar Kuş Göçü İzleme Çalışması

2021 Yılı Gediz Deltası Kuş Araştırma ve İzleme Çalışmaları

Ortak Raporlar

Three years (2016-2018) of Southeastern European Pelican Census SYNTHESIS AND EVALUATION REPORT

Diğerleri (Poster, Broşür, Etiket, Takvim)

Doğa Derneği Küçük Akbaba Broşürü

Ekşisu Takvimi

Doğa Derneği Beyannameleri

2013 Dernekler Beyannamesi

2014 Dernekler Beyannamesi

2015 Dernekler Beyannamesi

2016 Dernekler Beyannamesi

2017 Dernekler Beyannamesi

2018 Dernekler Beyannamesi

2019 Dernekler Beyannamesi

2020 Dernekler Beyannamesi

2021 Dernekler Beyannamesi

2022 Dernekler Beyannamesi

2023 Dernekler Beyannamesi

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options