Ağrı Ovası

DOG032-Ağrı Ovası-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü    : 7653 ha         Yükseklik      : 1600 m – 1790 m

Boylam           : 43,02ºD        İl(ler)              : Ağrı

Enlem             : 39,68ºK        İlçe(ler)           : Ağrı merkez, Hamur

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Ağrı il merkezinin güney kısmında, Yukarı Murat Vadisi’nin kuzey ucunda yer alan ovadır. ÖDA, Şeryan (Güzeldere) ve Mandalık çaylarının birleşerek Murat Nehri’ne karıştığı bölgeyi içine alır. Doğu ve batı doğrultusunda uzanan Eleşkirt – Karaköse ovalarının merkezinde yer alan Ağrı Ovası, bir çöküntü alanında suların taşıdığı alüvyonların birikmesiyle oluşmuştur.

Habitatlar: ÖDA, geniş dalgalı düzlükler ve derin yatakların içindeki akarsu boylarından oluşur. Düzlüklerin büyük bir kısmı tarım alanları, kalan kısmı ise ova bozkırlarıyla kaplıdır. Murat Nehri boyunca söğüt veya çakıllarla kaplı adalar bulunur. Nehrin dış kesimlerindeki çakıl adaları, su bitkilerince zengin küçük göletler oluşmasına neden olmuştur.

Türler: Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan sürmeli kızkuşu (Vanellus gregarius) alanda göç döneminde önemli sayılarda konaklamaktadır. Ülkemizde telli turnanın (Grus virgo) ürediği tahmin edilen son alanlardan biridir.

Alan Kullanımı: Alanda kuru tarım ve küçükbaş hayvancılık yapılır. Özellikle doğudaki akarsu boylarında ot kesimi yapılmaktadır.

Tehditler: Alandaki sulakalan ekosistemi, kurutma çalışmaları ve şehrin baskısı sonucu tahrip olmaktadır. Nehir kenarından yoğun olarak kum çekilmektedir ve yer yer taşocakları açılmaktadır. Bu durum, bazı kuş türlerinin yaşam alanlarının yok olmasına neden olmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir çalışma yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Ağrı Valiliği; Ağrı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Ağrı İli Çevre Koruma Vakfı; Tema Vakfı Ağrı Temsilciliği; Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği.

 

Dicle Tuba Kılıç

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options