Akdağ – Amasya

OBK018-Akdağ Amasya-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 58227 ha         Yükseklik : 290 m – 2058 m

Boylam        : 35,99ºD           İl(ler)         : Amasya, Samsun

Enlem          : 40,82ºK            İlçe(ler)    : Amasya merkez, Ladik, Taşova, Suluova

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Amasya şehir merkezinin hemen kuzeyine yer alan Akdağ, doğuda Kelkit Vadisi Önemli Doğa Alanı ile komşudur. Dağın güney sınırını Yeşilırmak Nehri, batı sınırını ise Yeşilırmak’ın kollarından biri olan Tersakan Çayı oluşturur. Yine nehrin ana kollarından biri olan Kozalan Çayı ise ÖDA’nın içinden geçer. Dağın kuzeyindeki Ladik Gölü de ÖDA sınırları içinde yer alır. Gölün kuzeyine inşa edilen set ile su seviyesi yükseltilmiş, sulama amaçlı bir baraj gölüne dönüştürülmüştür.

Habitatlar: ÖDA; orta Karadeniz ardı kayın ve sarıçam ormanları, dağ bozkırları, tatlı su gölü, sazlık alanlar, meyve bahçeleri ve tarım alanlarından oluşur. Dağın kuzey yamaçları kayın ormanlarıyla kaplıdır. Kayın ormanları ile Kozalan Çayı arasında kalan dağlık bölge bozkırıdır ve bu kısım Kara Ömer Dağı olarak adlandırılır. Dağın güney kısmında ise sarıçam ormanları bulunur. Dağı çevreleyen düzlükler ve ÖDA içindeki su kenarları tarım alanlarıyla kaplıdır. ÖDA’nın kuzey sınırındaki Ladik Gölü’nün güney ve doğu kıyılarında sazlık alanlar, gölün ortasında ise saz ve su bitkilerinin oluşturduğu adacıklar bulunur.

Türler: ÖDA, ülkemize endemik nesli tehlike altında olan bitki, kuş, memeli ve kelebek türleri için önemlidir. Ülkemize endemik on dört bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bu türler arasından Dianthus setisquameus, Polygonum samsunicum ve Silene manissadjianii’nin dünyadaki tek dağılışı Akdağ’dır.

ÖDA’nın kuzey sınırındaki Ladik Gölü, su kuşları için önemli bir üreme alanıdır. Göldeki adacıklarda ve göl çevresindeki köylerde balıkçıl türleri kuluçkaya yatmaktadır. Alandaki derin vadilerde ise küçük akbaba (Neophron percnopterus) üremektedir.

ÖDA, ülkemize endemik bir memeli türü olan Anadolu tarlafaresinin (Microtus dogramacii) yaşadığı önemli alanlardan biridir.

Kelebek türleri açısından son derece zengin alanda, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan apollo (Parnassius apollo) kelebeği yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Dağın yüksek kesimlerindeki yaylalarda hayvancılık dağın çevresinde ise meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dağ köylerinde ceviz ovada ise elma, şeftali, vişne ve kiraz üretimi yapılır. Ladik Gölü’nde balıkçılık yapılmaktadır. Sazan (Cyprinus carpio) ve turna balığı (Esox lucius) avlanmaktadır. Ladik İlçesi’nde kaplıcalar bulunur.

Tehditler: Ladik Gölü’nün baraj gölüne dönüştürülmesinden göldeki biyolojik yaşam olumsuz etkilenmiş, kuş ve balık nüfusunda düşüş olmuştur. Gölde kaçak kuş avcılığı ve balıkçılık sürmektedir.

Alan üzerinde bilinen en büyük tehdit dağın batısında inşa halinde olan Derinöz Barajı’dır. Baraj, Ladik İlçesi’nin batısındaki ovada sulu tarım yapılması amacıyla yapılmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Amasya Valiliği; Samsun Valiliği; Amasya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Tema Vakfı Amasya Şubesi.

 

Dicle Tuba Kılıç

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options