Akdağ – Denizli

EGE026-Akdağ Denizli-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 126946 ha       Yükseklik : 80 m – 2300 m

Boylam        : 28,81ºD           İl(ler)        : Denizli, Aydın

Enlem          : 37,76ºK            İlçe(ler)   : Denizli merkez, Kuyucak, Buharkent, Sarayköy, Honaz, Karacasu, Babadağ, Tavas

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA, en yüksek yeri 2300 metre olan Akdağ silsilesini, Ortaca Dağı’nı (1866 metre), Dandalaz Çayı Vadisi ve Büyük Menderes Nehri’nin küçük bir kısmını içerir. ÖDA’daki dağlardan batı ve doğu yönlerinde irili ufaklı birçok akarsu doğmaktadır. Akdağ’ın güney yamaçlarından doğan Dandalaz Çayı, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda akarak kuzeyde Büyük Menderes Nehri’ne katılır. ÖDA’nın batı sınırı Karacasu ilçesini de içine alarak Karıncalı Dağı’na kadar uzanmaktadır. Alanın kuzeydoğu sınırını ise Babadağ ilçe merkezi oluştururken doğuda Honaz Dağı uzanır.

Habitatlar: Genel olarak iğne yapraklı ağaçlarının (alçaklarda kızılçam, yükseklerde karaçam) baskın olduğu orman kuşağı ÖDA’daki dağlık kesimin yamaçlarını kaplar. Dağın önemli doğal yaşam alanlarından biri olan dağ çayırları daha yüksekteki alpin kuşakta yer alır. Orman dokusunun tahrip olduğu alanlarda dikenli ve dikensiz yastıksı formdaki geven ve çoban yastıkları baskındır.

Türler: Alan on bitki taksonu için ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bunlardan Campanula bipinnatifida dünyada sadece burada yaşamaktadır.

Tavas kurbağası (Rana tavasensis) sadece bu bölgede yaşayan bir kurbağa türüdür.

Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan şeritli engerek (Montivipera xanthina) ÖDA kriterlerini sağlayan bir sürüngen türüdür. Büyük Menderes Nehri’nin ÖDA içinde kalan kısmında ülkemize endemik bir içsu balığı olan Ulubat balığı (Acanthobrama mirabilis) yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Bölgedeki düz alanlarda ana geçim kaynağı tarımdır. Başlıca ürünler arasında buğday, arpa ve üzüm gelir. Dağlık kesimlerde ise hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Bölgedeki köylerin bazılarında dokumacılık, dericilik ve çömlekçilik gibi el sanatları gelişmiştir.

Tehditler: Aşırı otlatma yüzünden dağlık kesimlerde bitki örtüsü önemli ölçüde tahrip olmuş, geven ve çoban yastıkları baskın hale gelmiştir.

Koruma Çalışmaları: Bölgede il Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı denetlemeler dışında bilinen koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Denizli Valiliği; Denizli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Aydın Valiliği; Aydın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Kuyucak Kaymakamlığı; Buharkent Kaymakamlığı; Sarayköy Kaymakamlığı; Honaz Kaymakamlığı; Karacasu Kaymakamlığı; Babadağ Kaymakamlığı; Tavas Kaymakamlığı.

 

Yıldıray Lise

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options