Akyay Ovası

ORT011-Akyay Ovası-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Acil

Alanın Değişimi    : Gerileme (-2)

Yüzölçümü : 17435 ha          Yükseklik : 1000 m – 1050 m

Boylam        : 32,60ºD            İl(ler)         : Konya

Enlem          : 37,94ºK             İlçe(ler)    : Karatay, Selçuklu

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Konya il merkezinin hemen kuzeydoğusunda yer alır. Sığ ve tuzlu bir sulak alan olan Akyay Gölü ile göl etrafındaki geniş ova bozkırı ve tuzcul bataklıkları içerir. Konya Kapalı Havzası’nın güneyindeki en iyi korunmuş tuzcul bozkır alanlarından biridir ve ÖDA’nın büyük çoğunluğunu bu tuzcul alanlar oluşturur.

Habitatlar: Alanın büyük bir bölümü İç Anadolu Bölgesi’ne özgü tuzcul bozkırlarla kaplıdır. Alanın orta bölümünde küçük geçici bir tuzlu göl bulunur (Akyay Gölü). Akyay Ovası’nın geri kalan bölümünü ise yine İç Anadolu Bölgesi’ne özgü ova bozkırları oluşturur.

Türler: Alanda sekiz endemik ve dünya ölçeğinde tehlike altındaki bitki türü ÖDA kriterlerini sağlar. Bunlar arasında yer alan Campanula sorgerae, Asparagus lycaonicus, Ferula halophila ve Silene salsuginea ciddi derecede tehlike altında olan türlerdir.

Uzunbacak (Himantopus himantopus) alanda üreyen kuş türleri arasındadır.

Alanda ayrıca nesli bölgesel ölçekte tehlike altında olan Anadolu zıpzıpı (Muschampia proteides), Bavius (Pseudophilotes bavius) ile Himalaya mavi kelebeği (Pseudophilotes vicrama) adlı kelebek türleri bulunur.

Alan Kullanımı: Alanın güneybatı sınırında Konya Organize Sanayi Bölgesi bulunur. Bunun yanında ova içerisinde ve etrafında yoğun tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Alanda tahıl ürünleri ve şeker pancarı ekilmektedir.

Tehditler: Alan üzerindeki en büyük tehdit organize sanayi bölgesidir. Konya ilinin büyümesiyle birlikte şehre oldukça yakın olan ÖDA plansız yapılaşma tehdidi ile de karşı karşıya kalmıştır.

Şeker pancarı üretimi büyük miktarda su tüketimi nedeniyle doğal su rejimini olumsuz etkilemektedir.

Ova ve tuzcul bozkırlarda yer yer alanın yapısına uygun olmayan ağaçlandırma yapılmaktadır ve bu çalışmalar nadir ve endemik bitki türlerine zarar vermektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Konya Valiliği; Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Konya İl Tarım Müdürlüğü; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

 

Burcu Meltem Arık 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options