Alaçam Dağları

EGE027-Alaçam Dağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 80629 ha        Yükseklik : 520 m – 2089 m

Boylam        : 28,72ºD           İl(ler)        : Balıkesir, Kütahya

Enlem          : 39,36ºK            İlçe(ler)    : Dursunbey, Bigadiç, Simav, Sındırgı

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Alaçam Dağları silsilesi, ÖDA’nın en yüksek kesimini oluşturan Akdağ ve Civan Dağı’nı içine alır. Batı – doğu istikametinde çok sayıda akarsu ile kesilen dağlık alanda yükseklik kuzeyden güneye gidildikçe artmaktadır. ÖDA, iğne yapraklı ve yaprak döken ağaçlardan oluşan zengin bir orman mozaiğini içerir. Bölgede kayın ve göknar ağaçlarının Ege bölgesinde oluşturdukları en geniş ormanlık alanlar bulunur.

Habitatlar: Alanın büyük kısmını karaçam ve meşe karışık ormanları kaplamaktadır. Nispeten daha nemli bölgelerde ise kayın ve göknar toplulukları bulunur. ÖDA’nın en yüksek yeri olan Akdağ’ın orman sınırı üzerindeki kesimleri yüksek dağ çayırları ve kayalıklarla kaplıdır. Alanın kuzeydoğu, doğu ve güneydoğu sınırlarında tarım alanları ve meralar bulunmaktadır.

Türler: ÖDA, ülkemize endemik ve dünya ölçeğinde tehdit altında olan sığırkuyruğu türlerinden Verbascum luciliae için önem taşır.

ÖDA aynı zamanda bir çok kuş türünün Avrupa ölçeğinde önemli popülasyonlarını barındırır. Bu türler arasında ortanca ağaçkakan (Dendrocopos medius), alaca ağaçkakan (Dendrocopos syriacus), kirazkuşu (Emberiza hortulana), gökdoğan (Falco peregrinus) ve orman toygarı (Lullula arborea) bulunmaktadır.

Alan Kullanımı: Alanın genelinde ana geçim kaynağı ormancılık faaliyetleri ve hayvancılıktır. Uygun alanlarda kavak yetiştiriciliği yapılır. Dursunbey ilçesinde bulunan kereste fabrikası bölgenin en önemli sanayi kuruluşlarından biridir. Alaçam Dağları günübirlik piknik amacıyla yöre halkı tarafından kullanılmaktadır.

Tehditler: Günübirlik turizm amacıyla kullanılan yerlerde oluşan baskı izlenmelidir. Alanın bazı bölgelerindeki aşırı otlatma baskısı bölgedeki doğal bitki örtüsünü tahrip etmektedir.

Koruma Çalışmaları: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkililerini rutin koruma çalışmaları dışında bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Balıkesir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Kütahya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Dursunbey Kaymakamlığı; Bigadiç Kaymakamlığı; Simav Kaymakamlığı; Sındırgı Kaymakamlığı; Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü; Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü; Simav Orman İşletme Müdürlüğü.

 

Güven Eken, Yıldıray Lise

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options