Amasra Kıyıları

OBK009-Amasra Kıyıları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 17413 ha          Yükseklik : 0 m – 480 m

Boylam        : 32,25ºD             İl(ler)        : Bartın, Zonguldak

Enlem          : 41,67ºK             İlçe(ler)   : Amasra, Bartın merkez, Çaycuma

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: Batı Karadeniz’de Amasra İlçesi’nden başlayıp Bartın ilinin batı sınırındaki Yenice Nehri’nin denize döküldüğü yere kadar devam eden kıyı şerididir. Alan, Bartın Çayı’nın Karadeniz kıyısında oluşturduğu küçük deltayı ve Amasra açıklarındaki adacıkları da içine alır.

Habitatlar: ÖDA; yaprak döken ormanlar, yalancı maki toplulukları, tarım alanları ve kıyı kumullarından oluşur. Kıyı şeridinde iyi korunmuş küçük kumsallar ve sarp kayalık yamaçlar bulunur.

Türler: Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Seseli resinosum ÖDA kriterlerini sağlayan endemik bir bitki türüdür.

Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) alanda üreyen öncelikli kuş türüdür. Amasra kıyıları aynı zamanda bölgede kışlayan karagerdanlı dalgıçlar (Gavia arctica) için de önemli bir alandır.

Bölgede su samurlarının (Lutra lutra) önemli sayıda yaşadığı bilinmektedir. ÖDA’da 1990’lı yılların ortalarına kadar Akdeniz foku yaşamaktaydı.

Alan Kullanımı: Temel insan faaliyetleri balıkçılık, madencilik, tarım ve hayvancılıktır. Amasra son yıllarda özellikle yerli turizm için bir çekim merkezi haline gelmiştir.

Tehditler: Bölgede bilinen bir tehdit bulunmamaktadır. Bununla birlikte yörede gelişen turizm faaliyetlerinin bölgenin doğal değerlerine zarar verme ihtimali vardır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Bartın Valiliği; Zonguldak Valiliği; Bartın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Zonguldak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Amasra Kaymakamlığı; Çaycuma Kaymakamlığı.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options