Aras Vadisi

DOG027-Aras Vadisi-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü    : 40886 ha       Yükseklik      : 980m – 2280m

Boylam           : 43,09ºD        İl(ler)              : Kars, Iğdır

Enlem             : 40,16ºK        İlçe(ler)           : Sarıkamış, Kağızman, Tuzluca

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Kars Platosu’nun güneyinde bulunan ÖDA, Erzurum-Iğdır anayolunu takiben doğubatı doğrultusunda uzanan Aras Nehri’nin oluşturduğu vadiyi ve nehrin ana kollarından biri olan Kötek Çayı’nı içine alır. Güneyde Aras Güneyi Dağları’yla sınırlanan nehir; batıda sarp kayalıklarla çevrili derin vadiler oluşturur. Kağızman yöresinde 10 km genişliğe ulaşan vadi tabanında, tarım faaliyetleri açısından son derece zengin nehir taşkın alanları bulunur. Faylar üzerindeki vadi tabanında zaman zaman depremler olmaktadır. Kağızman ilçesinde tuz üretimi yapılır.

Habitatlar: ÖDA; sarp kayalıklar, nehir kıyısı bitki örtüsü, kum ve çakıl adacıkları, dağ bozkırları, tuzcul bitkilerin olduğu tuzlu ve alkali alanlardan oluşur. Kağızman-Tuzluca arasında kalan bölge tuzcul bitkiler açısından zengindir. ÖDA içinde ortalama 500 metreye varan ani yükseklik değişimleri, birçok faklı canlı türünün aynı anda yaşamasına neden olmaktadır.

Türler: ÖDA, nesli küresel ve/veya bölgesel ölçekte tehlikedeki on dört bitki türünü barındırır. Bunlardan Sempervivum brevipetalum sadece bu alanda yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Alanda yoğun olarak sulu ve kuru tarım ile küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılır. Kağızman ilçesinde Tekel Genel Müdürlüğü’nce işletilen tuz yatakları ve henüz işletime açılmamış kaplıcalar bulunur.

Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit, DSİ tarafından Aras Nehri’nin batı kısmına yapılması planlanan Karakurt, Denizgölü ve Kuloğlu barajlarıdır. Barajlar nehir kıyısında yaşayan önemli bitki ve sürüngen türleri ile nehir ve kollarında yaşayan balık türlerine zarar verecektir.

Kağızman ilçesindeki Tuzla Tekel Fabrikası’nın alandaki canlı türleri üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir çalışma yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Kars Valiliği; Kars İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Kars İli Çevre Koruma Vakfı; Tema Vakfı Kars Temsilciliği.

 

Dicle Tuba Kılıç

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options