Ballıca Tepeleri

OBK022-Ballıca Tepeleri-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 28034 ha         Yükseklik : 640 m – 1916 m

Boylam        : 36,34ºD           İl(ler)         : Tokat

Enlem          : 40,22ºK           İlçe(ler)     : Tokat merkez, Pazar, Artova

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Deveci Dağları’nın doğu yarısındaki tepelik alanlardan oluşur. Doğuda Tokat-Sivas karayoluyla, kuzeyde Yeşilırmak Nehri’yle, güneyde ise Artova ilçesi ile sınırlıdır. Yeşilırmak’ın kollarından biri olan Çaylı Deresi alanın içinden geçer. Bölgenin en yüksek noktası Ballıca Mağarası’nın batısındaki Akdağ’dır. Yarasalar için önem taşıyan Ballıca Mağarası, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktadır. Yaklaşık 680 metre boyunda ve 95 metre yüksekliğindedir. 1995 yılında turizme açılan mağarayı yurtdışından ve yurtiçinden binlerce turist ziyaret etmektedir. Mağaranın yaşının 3,7 milyon yıl olduğu tahmin edilmektedir.

Habitatlar: ÖDA; Orta Anadolu meşe ormanları, dağ ve ova bozkırları ile tarım alanlarından oluşur. Akdağ’ın yüksek kesimleri dağ bozkırlarıyla, özellikle güneye bakan yamaçları ise ova bozkırlarıyla kaplıdır. Tarım alanları, alanın kuzey sınırında Yeşilırmak Nehri’ne dökülen dereler boyunca görünür. Meşe ormanları ise alanın batı kısmı ve doğu ucunda yoğunlaşır.

Türler: Ballıca Tepeleri nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan ve ülkemize endemik bir adaçayı türüne (Salvia reeseana) ev sahipliği yapar.

Ballıca Tepeleri memeli türleri açısından oldukça zengindir. Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan nalburunluyarasa (Rhinolophus mehelyi) bölgede yaşayan öncelikli bir memeli türüdür.

Sarı lekeli zıpzıp (Thymelicus acteon) alanda yaşayan ve bölgesel ölçekte önem taşıyan bir kelebek türüdür.

Alan Kullanımı: Bölgedeki temel geçim kaynaklarının başında tarım ve hayvancılık faaliyetleri gelmektedir. Bunu dışında bölgede bulunan Ballıca Mağarası bölgeye turizm geliri sağlayan bir cazibe merkezidir.

Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit Ballıca Mağarası’ndaki doğal yaşam üzerindeki etkisi gözardı edilerek yürütülen turizm faaliyetleridir. Mağaranın kullanımı ve ışıklandırmasının mağarada yaşayan yarasaları rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmesi gereklidir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Tokat Valiliği; Tokat İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Pazar kaymakamlığı; Artova Kaymakamlığı.

 

Dicle Tuba Kılıç, Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options