Barla Dağı

AKD027-Barla Dağı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 59400 ha         Yükseklik : 940 m – 2799 m

Boylam        : 30,64ºD           İl(ler)         : Isparta

Enlem          : 38,03ºK           İlçe(ler)     : Senirkent, Uluborlu, Eğirdir, Gönen, Atabey

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Barla Dağları, Göller Bölgesi’nde Eğirdir Gölü’nün batısında yer alan dağ silsilesidir. Kuzeyde Uluborlu ve Senirkent ilçelerinin tarım alanlarıyla, güneyde ise Gönen-Atabey karayoluyla sınırlanır. Uluborlu ilçesinin güneyindeki Uluborlu Barajı da alan içinde kalır. Batı Toroslar dağ silsilesine dahildir. Yüksekliği 2000 metreyi aşan dağlardan oluşan alanda kalkerli kayaç yapısı hâkimdir. Arkeolojik öneme sahip Pisidia bölgesinde olduğundan içinde çok sayıda antik kent ve höyük bulunur. Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasında geçiş bölgesi olması nedeniyle de her iki bölgeye ait iklim ve canlı çeşitliliği özelliklerini yansıtır.

Habitatlar: ÖDA; boylu ardıç (Juniperus excelsa), sedir (Cedrus libani) ve karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ağırlıklı karışık iğne yapraklı ormanlar, kermes meşesi (Quercus coccifera) ağırlıklı maki ve öncü maki toplulukları, dağ bozkırları, yüksek dağ çayırları ve kuru tarım alanlarından oluşur. Maki bitki örtüsü 1300 metre yüksekliğe kadar gözlenebilirken, iğne yapraklı ağaç türlerinin bulunduğu saf ve karışık orman toplulukları 1800 metreye kadar yayılış gösterir. Orman örtüsünün üzerinde ise alpin kuşak için karakteristik olan bitki türleri bulunmaktadır.

Türler: Bitki türleri açısından son derece zengin bir alandır. Alan 16 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bunlar arasında nesli küresel ölçekte tehlike altında ve dar yayılışlı türler bulunur: Centaurea mykalea, Clypeola ciliata, Cyclamen mirabile, Erysimum pallidum, Festuca punctoria, Verbascum sorgerae.

Alanda yaşayan kelebek türlerinin arasında nesli bölgesel ölçekte tehlike altında olan turuncu süslü doğu kelebeği (Anthocharis damone) ve sarı lekeli sıpzıp (Thymelicus acteon) bulunur.

Alan Kullanımı: Alanda hayvancılık, ormancılık ve az miktarda tarım yapılır. Alanda çok fazla yerleşim birimi bulunmaz. Dağın eteklerinde bir dokuma fabrikası bulunmaktadır ve yöre insanının geçim kaynaklarından olan halıcılık için hizmet vermektedir. Doğa yürüyüşleri, tırmanma ve fotoğrafçılık için alan ziyaretçi almaktadır.

Tehditler: Özellikle alçak alanlardaki bitki örtüsü aşırı otlatma tehdidi altındadır.

Yasadışı orman kesimi ve tarla açma faaliyetleri diğer tehditlerdir. Bitki dokusundaki tahribat, erozyon ve dolayısıyla toprak kaybını getirmektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri : Isparta Valiliği; Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü; Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD).

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options