Berit Dağı

AKD070-Berit Dağı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 73008 ha         Yükseklik : 600 m – 3027 m

Boylam        : 36,89ºD           İl(ler)         : Kahramanmaraş

Enlem          : 37,98ºK            İlçe(ler)    : Kahramanmaraş merkez, Afşin, Göksun, Ekinözü

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Berit Dağı, Kahramanmaraş ili sınırları içinde, Ceyhan Nehri’nin batısında, Engizek ve Binboğa dağları arasında yer alır. Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanır ve zirvesi 3027 metreyi bulur. Hemen doğusunda yer alan aynı doğrultudaki bir başka zirve ise 2967 metreye ulaşır. Çeşitli metamorfik kayaç türlerinden oluşan dağ, Akdeniz iklimi ile karasal iklim kuşakları arasındaki geçiş alanında bulunması nedeniyle zengin bitki çeşitliğine sahiptir.

Habitatlar: ÖDA; alanın alçak kesimlerinde kızılçam (Pinus brutia) ormanları, karışık iğne yapraklı ormanlar, ardıç (Juniperus) ve karışık çalı toplulukları, kayalık bitki toplulukları, bozkırlar ve yüksek dağ bozkırları ile tarım alanlarından oluşur. 2000–2200 metreye kadar yükselen alanlar orman üst sınırını oluşturmaktadır. Daha yüksek seviyelerde dağ bozkırları görülür. Tarım alanları, alandaki dere ve çay boylarında bulunur.

Türler: Berit Dağı bitkiler için önemli bir alandır. Alanda 44 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Ülkemize endemik birçok bitki türünü barındıran alanda dünya dağılımı ÖDA ile sınırlı olduğu bilinen üç bitki türü yaşamaktadır; Achillea armenorum, Aethionema papillosum ve Heracleum marashicum. Alan dar yayılışlı ve Akdeniz biyomuna özgü Eirenis barani sürüngen türü için önemlidir.

Alanda nesli bölgesel ölçekte tehlike altında olan Anadolu zıpzıpı (Muschampia proteides) ve çok gözlü poseydon (Polyommatus poseidon) yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Alanın engebeli yapısı tarım alanlarının geniş yer tutmasını engellemiştir. ÖDA, insanlar tarafından daha çok yaylacılık faaliyetleri için kullanılmaktadır. Alanın güneyindeki Ilıca beldesinde kaplıca bulunur. Belediyenin havuz ve dinlenme salonları yaptırarak tesis haline getirdiği kaplıcaya Zeytin Kaplıcası adı verilmiştir. Berit Dağı’nda saflık oranı düşük olmakla birlikte demir cevherleri bulunmaktadır.

Tehditler: Alan üzerindeki önemli tehditlerden biri orman alanlarındaki yasa dışı ağaç kesimleridir.

Alanın kuzeydoğu sınırına Kandil Barajı inşa edilmektedir. Doğu kısmına ise Sarıgüzel Barajı’nın yapımı planlanmaktadır. Barajların alandaki önemli bitki türlerini nasıl etkileyeceği henüz bilinmemektedir.

Alandaki bir diğer önemli tehdit ise aşırı otlatmadır.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Kahramanmaraş Valiliği; Kahramanmaraş İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Afşin Kaymakamlığı; Göksun Kaymakamlığı; Ekinözü Kaymakamlığı.

 

Murat Ataol

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options