Beydağları

AKD018-Beydağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 191178 ha                Yükseklik : 160 m – 3070 m

Boylam        : 30,18ºD                    İl(ler)        : Antalya

Enlem          : 36,75ºK                    İlçe(ler)    : Korkuteli, Antalya merkez, Elmalı, Kumluca, Finike

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: Batı Toroslar’ın genç dağlar kuşağını içine alan alanın kayaç yapısı genellikle kalker ve serpantinden oluşur. ÖDA, güneyde ve doğuda Akçay ve Alakır Çayı vadileri, batıda Elmalı Platosu ve kuzeyde Korkuteli Ovası ile çevrilidir. Kuzeydoğu sınırı ana dağ kütlesinden derin bir vadi ile ayrılmış Bereket Dağı’nı içerir. Bölge yaban hayatı açısından oldukça zengindir.

Habitatlar: Akdeniz iklimine sahip güney ve doğu yamaçlarında, zengin maki toplulukları, kızılçam, yükseldikçe karaçam ve 1000 metre üstünde sedir toplulukları görülür. Karasal iklim gösteren kuzey yamaçları ve yüksek irtifalı alanlar ise dağ çayırları ve soğuk iklime dayanıklı çalı topluluklarıyla kaplıdır.

Türler: Alan ülkemize endemik bitkilerin yoğun olarak görüldüğü bölgelerden biridir. Dünya dağılımı sadece Beydağları’yla sınırlı altı bitki türünün varlığı bilinmektedir. Bunun yanında ÖDA ülkemize endemik birçok bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Bitkilerin yanı sıra alan özellikle yırtıcı kuşlar açısından öncelikli bir bölgedir. Kaya kartalı (Aquila chrysaetos), nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan şah kartal (Aquila heliaca) ve sakallı akbaba (Gypaetos barbatus) alanda üreyen yırtıcı türlerinden birkaçıdır.

Beydağları memeli türleri açısından da oldukça önemli bir alandır. Alanda yabankeçisi (Capra aegagrus), vaşak (Lynx lynx) ve ülkemize endemik kaya uyuru (Dryomys laniger) yaşar.

Alan Kullanımı: Hayvancılık, ormancılık, tarım ve turizm alandaki temel insan faaliyetleridir. Saklıkent kayak merkezi bu alanın içinde kalır. Merkezde düşük kapasiteli konaklama tesisleri ve restoranlar bulunur.

Tehditler: Plansız turizm ve yapılaşma alanın karşı karşıya bulunduğu en büyük sorundur. Saklıkent yaylası’nın büyük bir kısmında Saklıkent Yapı Kooperatifi tarafından 480 adet villa tipi konut yapılmıştır. Yapılaşmanın düzenlenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri : Antalya Valiliği; Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options