Beynam Ormanı

ORT015-Beynam Ormanı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü  : 5208 ha         Yükseklik : 1120 m – 1521 m

Boylam        : 32,91ºD           İl(ler)        : Ankara

Enlem          : 39,66ºK           İlçe(ler)    : Gölbaşı, Bala

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı, muhafaza ormanı

 

Alanın Tanımı: Beynam Ormanı, Ankara il merkezine en yakın doğal orman alanıdır. Gölbaşı’ndan Kırşehir yönüne doğru gidildiğinde, Bala yolu üzerinde yer alır. Ankara’nın güneyindeki Kuyrukçu Dağı’nın kuzey yüzünde yer alan karaçam ve meşe ormanlarından oluşur. Alanda yer yer bodur bitki örtüsüne sahip açık alanlar ve yazın kuruyan vadiler bulunur. ÖDA içinde bulunan orman içi dinlenme tesisi yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi almaktadır.

Habitatlar: Beynam Ormanları, Ankara’nın güneyindeki dağ bozkırlarının arasında yer alan bir relikt (kalıntı) karaçam ormanıdır. Orman çevresi eğimli kısımlarda meşe toplulukları ve dağ bozkırları; düz kısımlarda ise tarım alanlarıyla çevrilidir.

Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altında ve dar yayılışlı bir bitki türü olan Paronychia angorensis için önem taşır. Ormanda iki çift şah kartal (Aquila heliaca) üremektedir.

Alan Kullanımı: Alan, Ankara’nın önemli mesire yerlerinden biridir. Alan çevresinde az miktarda otlatma yapılmaktadır.

Tehditler: ÖDA üzerinde bilinen bir tehdit bulunmamaktadır.

Koruma Çalışmaları: Beynam Ormanları Orman Bakanlığı’nca muhafaza ormanı olarak korunmaktadır. Ancak alandaki yaban hayatına yönelik bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Ankara Valiliği; Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Ankara Büyükşehir Belediyesi.

 

Esra Per

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options