Burnaz Kumsalı

AKD031-Burnaz Kumsalı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 1361 ha             Yükseklik : 0 m – 6 m

Boylam        : 36,06ºD            İl(ler)         : Hatay

Enlem          : 36,91ºK             İlçe(ler)      : Dörtyol, Ezin

Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alanı

 

Alanın Tanımı: ÖDA, İskenderun Körfezi’nde Erzin ilçesi sınırları içerisinde yer alan 14 kilometrelik kıyı şeridini ve yakın çevresini içerir. Bu kıyı şeridinin 6 kilometrelik kumul kısmı plaj olarak yoğun şekilde kullanılır.

Habitatlar: ÖDA, kıyı şeridinden itibaren kumul düzlükleri, kumul çalılıkları, kum alımı sonucu meydana gelen çukurların yağmur veya taban sularıyla dolmasından oluşan göletler, çevresindeki sazlık alanlar ve Erzin’e doğru narenciye bahçeleri ile tarım alanlarını içerir. ÖDA içindeki göletler göç zamanında kuşlar tarafından konaklama amacıyla kullanılır.

Türler: Alan, dünyada sadece Kıbrıs, Suriye, Lübnan, İsrail ve Türkiye’de kıyı kumulları ve biraz içerideki kumullarda yaşayan İskenderun kertenkelesinin (Acanthodactylus schreiberi) Türkiye’de bilinen tek yaşam alanı olmasından dolayı ÖDA kriterlerini sağlar.

Alan Kullanımı: ÖDA yakınındaki yerleşimlerde tarım, narenciye ve turizm en önemli geçim kaynağıdır. Burnaz plajı yöre halkı tarafından günübirlik ve çadır kamping olarak yoğun olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda ikincil konutlarda yapımında artış gözlenmektedir. Sazlık alanlarda taban suyu seviyesinin düşürülerek tarım alanı kazanılması amacıyla geçmişte okaliptüs ağaçlandırmaları yapılmıştır. Alanın bir kısmı kum ocağı olarak kullanılmıştır.

Tehditler: ÖDA’nın doğal özelliklerini en çok tehdit eden hususlar tarım faaliyetleri, yoğun günübirlik kullanım ve ikincil konut yapılaşmasıdır.

Ceyhan terminalinden petrol yüklemeye gelen tankerlerden kaynaklanan sızıntılar ve yeni yükleme yapılmadan önce tankların deniz suyu ile yıkanıp boşaltılması bölgede petrol kirliliğine sebep olarak denizel ve karasal yaşamı olumsuz olarak etkilemektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın faaliyete geçmesiyle bölgede artacak deniz transferi petrol kirliliği riskini büyük oranlarda artıracaktır. Gerekli önlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca vakit geçirmeden alınması gerekmektedir.

Ayrıca İskenderun Körfezi’ndeki akıntılarla karasal ve deniz kökenli katı atıklar sahillere kadar ulaşarak kumsalda kirliliğe sebep olmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Alandaki arkeolojik sit alanlarının dışında bilinen koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri : Hatay İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi Komutanlığı; Erzin Çevre Koruma Derneği; Erzin Belediyesi

 

Yıldıray Lise

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options