Çavuşçu Gölü

ORT005-Çavuşçu Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 3123 ha           Yükseklik : 1020 m – 1110 m

Boylam        : 31,88ºD           İl(ler)        : Konya

Enlem          : 38,35ºK           İlçe(ler)   : Ilgın

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Konya – Ilgın ilçesinin hemen kuzeyinde yer alan bir tatlı su gölüdür. Yaklaşık 40 yıl önce kuzey ve güneyde seddelerle çevrilerek baraj gölüne dönüştürülmüştür. Battal ve Çebişli dereleriyle beslenir. Kıyılarında az miktarda sazlık alan bulunur ve çevresindeki tarım alanlarının sulaması için kullanılmaktadır. Alan aynı zamanda su ürünleri açısından önemlidir. Gölün etrafında tarım alanları, meyve bahçeleri, meralar ve bir taş ocağı bulunur.

Habitatlar: Çavuşçu Gölü, 1960’lı yılların sonlarında DSİ tarafından bir baraj gölüne çevrilmiştir ve ÖDA’nın üçte birini göl aynası oluşturur. Geri kalan bölgelerde İç Anadolu Bölgesi’ne özgü ova bozkırı ve tarım alanları bulunur.

Türler: Alanda bıyıklı kamışçın (Acrocephalus melanopogon), bıyıklı sumru (Chlidonias hybrida), kara sumru (Chlidonias niger), sumru (Sterna hirundo) ve leylek (Cicconia cicconia) üremektedir. Gölde Macar ördeği (Netta rufina) ve boz kaz (Anser anser) başta olmak üzere çok sayıda su kuşu kışlar.

Çavuşçu Gölü, Orta Anadolu’ya endemik balıklar açısından büyük önem taşır. Gölü dünya ölçeğinde önemli yapan balık türleri arasında bölgeye endemik Aphanius villwocki ve Cobitis (Bicanestrinia) turcica ile nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Pseudophoxinus anatolicus bulunur.

Alan Kullanımı: Civar köyler gölde balıkçılık yaparak geçimini sağlar. Alanda kuru ve sulu tarım ve ayrıca meyvecilik yapılır.

Tehditler: Alan üzerindeki tehditler yeterince bilinmemektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Konya Valiliği; Devlet Su İşleri; Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü; ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu.

 

Burcu Meltem Arık

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options