Çelebibağı Sazlıkları

DOG054-Çelebibağı Sazlıkları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü    : 2059 ha         Yükseklik      : 1650 m – 1750 m

Boylam           : 43,32ºD        İl(ler)              : Van

Enlem             : 38,99ºK        İlçe(ler)           : Erciş

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Çelebibağı Sazlıkları, Van Gölü’nün kuzeydoğu kıyısında, Erciş ilçesinin hemen güneyinde yer alan sulakalan sistemini içerir. ÖDA, Zilan Çayı’nın bir kolu olan Ilıca Çayı’nın üzerinde bulunan Koçköprü Barajı’nın biraz güneyinden başlar ve göl kıyılarına kadar iner. Zilan Çayı’nın delta oluşturduğu bölgede sazlık alanlar, mevsimsel ıslak çayırlar ve doğudaki bölgede meyve bahçeleri bulunur.

Habitatlar: Ilıca çayı yatağında akarsu kıyısı bitki örtüsü ve ıslak çayırlar uzanır. Van Gölü kıyısında sazlık alanlar ve çoğunluğu meyve bahçelerinden oluşan tarım alanları bulunur.

Türler: Sazlıklar kuşlar için hem üreme hem de kışlama döneminde oldukça önemlidir. Yaz ördeği (Marmaronetta angustirostris), pasbaş patka (Aythya nyroca), turna (Grus grus) ve uzunbacak (Himantopus himantopus) alanda üreyen önemli kuş türlerindendir.

Alanda Türkiye’ye endemik dört içsu balığı vardır. Bunların ikisi, Barbatula ercisianus ve Barbus ercisianus dünyada sadece ÖDA sınırları içinde yer alan Ilıca Çayı’nda bulunur. Diğer balık türleri Van Gölü’nde daha geniş bir yayılış gösteren inci kefali (Alburnus tarichi) ve Capoeta kosswigi’dir.

Alan Kullanımı: Alanda ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık yapılır.

Tehditler: Aşırı otlatma özellikle ıslak çayırların doğal yapısına zarar vermektedir. Bunun yanı sıra Zilan Çayı’ndaki kirlilik ÖDA’daki nadir sucul yaşamı tehdit etmektedir.

Koruma Çalışmaları: Doğa Gözcüleri Derneği, Van Gölü genelinde inci kefalinin kaçak avcılığını engellemek için çalışmaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Van Valiliği; Van İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Van Belediyesi, Erciş Belediyesi; Doğa Gözcüleri Derneği.

 

Burcu Meltem Arık

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options