Dedegöl Dağları

AKD034-Dedegöl Dağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 138568 ha             Yükseklik : 820 m – 2992 m

Boylam        : 31,25ºD                  İl(ler)        : Isparta, Konya

Enlem          : 37,74ºK                  İlçe(ler)    : Şarkikaraağaç, Gelendost, Eğirdir, Beyşehir, Yenişarbademli, Aksu, Sütçüler

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Dedegöl Dağları, Beyşehir ve Eğirdir gölleri arasında kuzey güney doğrultusunda uzanan bir dağ silsilesidir. Alanın doğu sınırını Beyşehir Gölü ve göle dökülen Büyük Çay’ın kolları oluşturur. Batı sınırını ise Aksu Çayı’nın havzası belirler. Dağ silsilesi büyük ölçüde kireçtaşlarından oluşmuştur. Bölge İç Anadolu ile Akdeniz arasında yer aldığından canlı toplulukları bu iki bölgenin de özelliklerini taşımaktadır.

Habitatlar: ÖDA; alçak kesimlerde maki toplulukları, ova bozkırları, kızılçam (Pinus brutia) ve nehir kıyısı bitki toplulukları, tarım alanları, yükseldikçe Toros göknarı (Abies cilicica ssp. isaurica), sedir (Cedrus libani) ve karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) karışık ormanları, ağaç sınırı üzerinde dağ bozkırları ve boylu ardıç (Juniperus excelsa) ve kokulu ardıç (J. foetidissima) topluluklarından, sarp kayalık bitki örtüsünden oluşur.

Türler: Dedegöl Dağları birçok canlı grubu için önemli bir alandır. Alanda 37 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Dağ silsilesinin yüksek bölümleri bitkiler açısından oldukça zengindir. Alanda çok sayıda endemik bitki türü bulunmaktadır. Bu türlerden Sempervivum ispartae ve Silene ispartensis‘in bilinen dünya dağılımı Dedegöl Dağları ile sınırlıdır.

Bölge aynı zamanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapar. Kaya kartalı (Aquila chrysaetos) ve sakallı akbaba (Gypaetus barbatus) alanda yaşayan önemli yırtıcı kuş türlerindendir.

Özellikle yarasa türleri için önem taşıyan alanda, nesli küresel ölçekte tehlike altına olan uzunayaklı yarasa (Myotis capaccinii) yaşamaktadır.

Akdeniz biyomuna özgü ve dar yayılışlı olan Lacerta danfordi isimli kertenkele alandaki önemli sürüngen türüdür.

ÖDA’da yaşayan ve ülkemize endemik Pseudophoxinus handlirschi, nesli küresel ölçekte tehlike altında ve dar yayılışlı bir içsu balığıdır.

Bunun yanında birçok kelebek türü de alanda barınmaktadır. Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan apollo (Parnassius apollo) ile Akdeniz biyomuna özgü ve ülkemize endemik olan Anadolu çokgözlüsü (Plebeius hyacinthus) ve Sertavul çokgözlüsü (Polyommatus sertavulensis) alandaki önemli kelebek türleridir.

Alan Kullanımı: Alanda tarım, hayvancılık ve ormancılık yapılır. ÖDA’yı çevreleyen ilçelerdeki geçim kaynaklarının başında meyvecilik ve sebzecilik gelmektedir. Özellikle elma üretimi bölgede önemli bir yer tutar. Bunun yanında gül üreticiliği yine bölgedeki önemli gelir kaynaklarından birisidir. Hayvancılık yine yöre halkının geçim kaynakları arasında bulunur. Bölgede hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir.

Tehditler: Orman örtüsü sürekli kesimle karşı karşıyadır ve gün geçtikçe daralmaktadır.

Buna ek olarak otlatma baskısı hem alçak bitki topluluklarına zarar vermekte hem de yeni ağaçların büyümesine izin vermemektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Isparta Valiliği; Konya Valiliği; Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options