Doğanbey Kıyıları

EGE007-Doğanbey Kıyıları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 7465 ha            Yükseklik : 0 m – 160 m

Boylam        : 26,83ºD             İl(ler)         : İzmir

Enlem          : 38,12ºK             İlçe(ler)    : Seferihisar

Koruma Statüleri : Arkeolojik sit alanı

 

Alanın Tanımı: Alan Seferihisar ilçesinin batısında yer alan kıyı şeridini içerir. ÖDA’da yer yer tarım faaliyetleri yürütülmekle birlikte alanın genel yapısını kayalık alanlar ve makilikler oluşturmaktadır. En güneyde Doğan Adası olmak üzere kıyı boyunca sekiz irili ufaklı ada bulunmaktadır.

Habitatlar: Alan genel olarak bodur maki topluluklarından oluşmaktadır. Bunların yanı sıra alanın özellikle kuzey kısımlarında tarım alanları bulunmaktadır. Doğan Adası’nın açık denize bakan yüzünde sarp yarlar ve kayalık alanlar yer alır.

Türler: ÖDA, gökdoğanın (Falco peregrinus) bölgedeki önemli üreme alanlarından biridir. Alanın kuzeybatı kısımları, Akdeniz foku (Monachus monachus) için önemli yaşam alanlarıdır.

Alan Kullanımı: Alanın kuzeyinde narenciye üretimi başta olmak üzere tarım yapılmakta ve kıyı boyunca balıkçılık faaliyetleri yürütülmektedir.

Tehditler: Alanda Akdeniz foku ve diğer kıyı canlılarına yönelik en önemli tehdit, önceden ilgili koruma kurulları tarafından ilan edilmiş olan değişik derecelerdeki doğal ve arkeolojik sit alanlarının statülerinin kaldırılması veya derecelerinin düşürülmesidir. Bu şekilde daha da yoğun yapılaşmaya olanak tanınmaktadır. Sit alanları dışında kalan kıyı alanlarında da plansız ve yoğun yazlık konut yapılaşması söz konusudur.

Koruma Çalışmaları: Kıyılarımızdaki önemli fok alanından biri olan Alaçatı-Sığacık bölgesinin bir kısmı Doğanbey Kıyıları ÖDA’sı içinde yer almaktadır ve bu alan Türkiye’deki en öncelikli beş fok alanından biridir. SAD-AFAG, 2004 yılında Çevre ve Orman Bakanı ile ortak bir basın bildirisi yaparak Alaçatı-Sığacık bölgesinin kalıcı bir koruma statüsüne kavuşması için önemli adımlar atmıştır. SAD-AFAG ayrıca 1990 yılından günümüze kadar alanda Akdeniz foku gözlem istihbarat çalışmaları yapmaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Seferihisar Kaymakamlığı; Sualtı Araştırmaları Derneği – AFAG; Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği (EgeDoğa).

 

Cem Orkun Kıraç, Bahtiyar Kurt , Yalçın Savaş

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options