Eğirdir Gölü

AKD028-Eğirdir Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 62621 ha          Yükseklik : 915 m – 1870 m

Boylam        : 30,86ºD            İl(ler)         : Isparta

Enlem          : 38,08ºK            İlçe(ler)     : Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Yalvaç

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: Eğirdir Gölü, Isparta ili sınırları içinde kalan oligotrofik ve tektonik oluşumlu bir göldür. Deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikte, Barla ve Dedegöl dağlarının arasında yer alan gölün kuzeyde kalan ve daha küçük olan kısmına Hoyran Gölü, güneydeki bölüme ise Eğirdir Gölü denir. ÖDA, kuzeybatıdaki 1803 metre yüksekliğe ulaşan ve göl kıyısından dik yarlarla yükselen Kirişli Dağı’nı da kapsar.

Habitatlar: ÖDA; tatlı göl yüzeyi, tarım alanları, meyve bahçeleri, sazlık alanlar, mevsimsel çayırlar, bozkır ve maki ve öncü maki topluluklarından oluşur. ÖDA, yazları genellikle kuruyan 3 küçük dere ile beslenir ve güneyinde bulunan bir kanal ile Kovada Gölü’ne akar. Kuzey kısımları nispeten daha sığ olup derelerin göle açıldığı noktalar sazlıklarla kaplıdır. Alanın etrafı genel olarak bağ, bahçeler ve kısmen ikinci konutlarla çevrilidir.

Türler: Eğirdir Gölü birçok canlı grubu için önemli bir alandır. Glaucopsyche sorgerae dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan ve ÖDA’da yaşayan önemli bir bitki türüdür.

Bölge özellikle kış aylarında su kuşları için ülkemizin en önemli göllerinden biridir. Gölde yüksek sayılarda elmabaş patka (Aythya ferina), tepeli patka (Aythya fuligula), macarördeği (Netta rufina) ve sakarmeke (Fulica atra) kışlamaktadır. Alanda yapılan kış ortası su kuşu sayımlarına göre 2002 yılında 96 bin 184, 2005 yılında 129 bin 727 ve son olarak 2006 sayımlarında 63 bin 201 su kuşu sayılmıştır.

Saz kedisi (Felis chaus) ve susamuru (Lutra lutra) alandaki önemli memeli türleridir.

Alanda ova kurbağasının ülkemize endemik bir alttürü olan Rana ridibunda caralitana yaşamaktadır.

ÖDA özellikle içsu balıkları açısından büyük öneme sahiptir. Dünya üzerinde sadece Eğirdir Gölü’nde yaşadığı bilinen Pseudophoxinus egridiri balık türü alandaki en önemli canlı türlerinin başında gelmektedir. Öte yandan, yine nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan Cobitis (Bicanestrinia) turcica ve dar yayılışlı Pseudophoxinus handlirschi balık türleri de alanın önemini artırmaktadır.

Nesli bölgesel ölçekte tehlike altında olan turuncu süslü doğu kelebeği (Anthocharis damone) ve karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis) yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Alandaki temel insan faaliyetleri elma üretimi ve balıkçılıktır. Isparta merkezde yaşayanlara ait ikinci konutlar ve askeri saha sebebiyle bazı dönemlerde insan faaliyetleri artış gösterir.

Tehditler: Alan üzerindeki tehditlerin başında kontrolsüz sulama suyu alımı ve DSİ’nin çok sayıda sulama projeleri sebebiyle gölün su rejimine yaptığı müdahaleler gelmektedir. Gölün su seviyesi son 25 yıl içinde 2,5 metre azalmıştır.

Göle sudak (Stizostedion lucioperca) aşılanmasından sonra Eğirdir Gölü’ne endemik balık türleri çok azalmış veya tümüyle yok olmuştur.

Yasadışı ve aşırı avcılık yapılan alanı kentsel, tarımsal ve endüstriyel atıkların meydana getirdiği kirlilik de tehdit etmektedir.

Koruma Çalışmaları: Eğirdir Gölü’nde kış aylarında Doğa Derneği ve ilgili kuş gözlem toplulukları tarafından düzenli olarak kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirilmektedir.

Yerel İlgi Sahipleri : Isparta Valiliği; Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Eğirdir Kaymakamlığı; Gelendost Kaymakamlığı; Senirkent Kaymakamlığı; Yalvaç Kaymakamlığı; Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı; Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı; Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı; Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options