Engizek Dağları

AKD071-Engizek Dağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 53460 ha        Yükseklik : 600 m – 2814 m

Boylam        : 37,24ºD           İl(ler)        : Kahramanmaraş

Enlem          : 37,83ºK           İlçe(ler)   : Kahramanmaraş merkez, Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Engizek Dağları, Kahramanmaraş ili sınırları içinde, Ahır Dağı’nın kuzeyinde, Berit Dağı’nın güneydoğusunda yer alır. Batı sınırından Ceyhan Nehri geçer. Doğu-batı doğrultusunda uzanan dağ silsilesi, 2814 metrelik zirveye sahip olup yükseklikler doğuya gittikçe azalır. Kireçtaşı ve kireçtaşının dönüşüme uğramış hali olan mermerlerden oluşan dağ, Amanoslar’ın bitip Güneydoğu Toroslar’ın başladığı kesimde bulunması, Anadolu diyagonalinin çatallandığı alanda yer alması ve Akdeniz ile İran-Turan flora bölgeleri arasında geçiş kuşağında bulunması nedeniyle zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.

Habitatlar: ÖDA; dağ bozkırları, sedir (Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) ve meşe (Quercus) ormanları, kayalık bitki örtüsü toplulukları, yüksek dağ bozkırları ile tarım alanlarından oluşur. ÖDA’nın 1400 metreden 2300 metreye kadar yükselen alanlarında genel olarak dağ bozkırları görülür. Alanda yayılış gösteren sedir ormanları Türkiye’deki dağılışının doğu sınırını oluşturur. 1900–2200 metre seviyeleri de alpin türlerin yayılış sahasıdır.

Türler: Bitki türleri için önem taşıyan Engizek Dağları’nda 29 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Oxytropis engizekensis türü bu alan endemik olmakla birlikte adını Engizek Dağları’ndan almaktadır. Öte yandan, alanda Astragalus ekimi, Graellsia davisiana, Oxytropis engizekensis ve Prangos platychloena ssp. engizekensis gibi nesli tehlike altında taksonlar bulunur.

Alan Kullanımı: Alanda hayvancılık, yabani bitki toplayıcılığı ve az miktarda tarım yapılır. Yerleşim alanları Engizek Dağları’nın eteklerinde kurulmuştur.

Tehditler: ÖDA’da bilinen en önemli tehdit unsuru aşırı otlatmadır. Bunun dışında alanın sınırlı insan faaliyetleri sebebiyle tehdit altında olmadığı söylenebilir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Kahramanmaraş Valiliği; Kahramanmaraş İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Nurhak Kaymakamlığı; Çağlayancerit Kaymakamlığı; Ekinözü Kaymakamlığı.

 

Murat Ataol

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options