Erçek Gölü

DOG052-Erçek Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü    : 20419 ha       Yükseklik      : 1800 m – 1970 m

Boylam           : 43,60ºD        İl(ler)              : Van

Enlem             : 38,67ºK        İlçe(ler)           : Van merkez

Koruma Statüleri     : Yok

 

Alanın Tanımı: Van Gölü’nün 20 kilometre doğusundaki tektonik çöküntüde oluşmuş alkali bir göldür. Çevresi yüksek dağlarla çevrilidir. ÖDA’nın doğu kısmı Memedik Deresi’nin Erçek Gölü’ne karıştığı yerde oluşan akarsu taşkını ve deltayı içine alır. Gölün en derin yeri 30 metre olup dışarıya çıkışı yoktur. Kuzey ve batı kıyılarında dik kayalıklar, güney ve doğusunda ise sığ alanlar ve geniş çamur düzlükleri uzanır.

Habitatlar: ÖDA’da ana göl yüzeyi dışında sazlık alanlar, ıslak çayırlar ve bir kaç küçük göl bulunur. Gölün güneydoğu ucunda küçük bir turbalık alan vardır. ÖDA’nın sulakalan ekosistemi dışında kalan bölümleri bozkır ve tarım alanlarını içerir.

Türler: Erçek Gölü üç farklı bitki türü için ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bu türlerin hepsi ülkemize endemik türler olmakla birlikte bir ayrıkotu türü olan Agropyron deweyi dünya üzerinde sadece bu bölgede bulunur.

Erçek Gölü özellikle göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme ve beslenme alanıdır. Ülkemizde korumada öncelikli kuş türlerinin başında gelen dikkuyruk (Oxyura leucocephala) alanda hem üremekte hem de üreme sonrasında önemli sayılarda görülmektedir. Kılıçgaga (Recurvirosta avosetta) ve büyük cılıbıt (Charadrius leschenaultii columbinus) alanda üreyen diğer önemli kuş türleri arasında yer alır.

Erçek Gölü sivriburunlu bataklık faresi (Neomys anomalus) ve anadolu gelengisinin (Spermophilus xanthoprymnus) kopuk popülasyonları nedeniyle memeliler için bölgesel ölçekte önem taşır.

Göle sonradan aşılanmış inci kefali (Alburnus tarichi) doğal olmamakla birlikte yoğun olarak bulunmaktadır.

Alan Kullanımı: Alandaki insan faaliyetleri hayvancılık, tarım ve balıkçılıktır. Göl çevresindeki bataklık ve otlaklarda hayvancılık yoğun olarak yapılır. Alanda yetiştirilen tarım ürünlerinin başında buğday, arpa ve yem bitkileri gelir.

Tehditler: Sulama amaçlı olarak yer yer su rejimine müdahale yapılmakta ve kesim nedeniyle sazlık alanlar azalmaktadır.

Tarım alanlarından dönen suların ve kentsel atıkların oluşturduğu kirlilik artmaktadır. Aşırı otlatma bozkırın doğal özelliğini yitirmesine sebep olmaktadır. Kuşlara yönelik yoğun ve yasadışı avcılık sürmektedir.

Koruma Çalışmaları: Van İl Özel İdaresi tarafından alanı korumaya yönelik çalışmalar planlanmaktadır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Bölümü alanda araştırma çalışmaları yürütmektedir.

Yerel İlgi Sahipleri: Van Valiliği; Van İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Van Tarım İl Müdürlüğü; İl jandarma komutanlığı -Çevre Koruma Tim Komutanlığı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; Erçek Belediyesi; Yedi Başak Derneği.

 

Ercan Çiplak

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options