Gelibolu Kemikli Burnu

MAR007-Gelibolu Kemikli Burnu-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 22923 ha         Yükseklik : 0 m – 390 m

Boylam        : 26,33ºD           İl(ler)         : Çanakkale

Enlem          : 40,32ºK           İlçe(ler)     : Gelibolu, Eceabat

Koruma Statüleri   : Milli park

 

Alanın Tanımı: Gelibolu Yarımadası’nın en güneyinde bulunan Tekke Burnu’ndan başlayarak yarımadanın kuzey kıyıları boyunca ince bir şerit gibi uzanan ÖDA, Saros Körfezi’nin orta bölgelerinde son bulmaktadır. Yarımadanın insan etkisinden uzak kalmış kuzey kıyıları doğal yaşam açısından önemli bir alandır.

Habitatlar: Alan, maki toplulukları, kızılçam ormanları, tarım arazileri, kıyı kesiminde ise kumullarla kaplıdır ve Tuz Gölü adında sığ bir lagün içerir. Büyük Kemikli Burnu ve Küçük Kemikli Burnu arasında kalan Suvla Koyu ve Tuz Gölü kuşlar için önemlidir.

Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan, ülkemize endemik Dianthus ingoldbyi adlı bitki türüne ev sahipliği yapar.

Alan, başta Akdeniz foku olmak üzere farekuyruklu yediuyur (Myomimus roachi) ve Avrupa gelengisi (Spermophilus citellus) gibi nesli küresel ölçekte tehlike altında bazı memeli türlerini de barındırır. Bölgesel ölçekte tehlike altındaki sarı lekeli zıpzıp (Thymelicus acteon) adlı kelebek ÖDA’daki koruma önceliğine sahip türlerdendir.

ÖDA, nesli dünya ölçeğinde tehlikede olan Akdeniz foku (Monacus monacus) için önemli yaşam alanlarından biridir.

Alan Kullanımı: ÖDA’nın güneyi sulu ve kuru tarımın yaygın olarak yapıldığı alanlardır. Balıkçılık temel geçim kaynaklarından biridir.

Tehditler: Alanda bilinen bir tehdit bulunmamaktadır.

Koruma Çalışmaları: Gelibolu kemikli Burnu ÖDA’ sının güneyi Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içinde kalır. Milli park için 1999 sonunda başlatılan uzun devreli gelişme planı çalışmaları ODTÜ Planlama Bürosu tarafından tamamlanmış ve Aralık 2003’te yürürlüğe konmuştur.

Yerel İlgi Sahipleri : Çanakkale Valiliği; Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Gelibolu Belediyesi; Eceabat Belediyesi; 18 Mart Üniversitesi; ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü; Çanakkale Kuş Gözlem Topluluğu.

 

Gökmen Yalçın

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options