Girdev Gölü ve Akdağlar

AKD010-Girdev Gölü ve Akdağlar-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 75038 ha         Yükseklik : 335 m – 3016 m

Boylam        : 29,57ºD           İl(ler)         : Antalya, Muğla

Enlem          : 36,65ºK           İlçe(ler)    : Korkuteli, Fethiye, Elmalı, Kaş

Koruma Statüleri  : Yok

 

Alanın Tanımı: Akdağlar, zirvesi 3015 metre olan ve deniz seviyesinden hızla yükselen bir dağ silsilesidir. Dağın kuzey yamaçlarında yaklaşık 1800 metrede yaz sonlarına doğru kuruyan Girdev Gölü bulunur. Kuzey güney doğrultusunda uzanan dağın batı yamaçları Eşen Çayı’nı besler. Alanın güney sınırını Eşen Çayı’nın ana kollarından biri olan Koca Çay oluşturur. Dağ sırası kumtaşı, bazalt ve kalsitten oluşur . Yerleşimin yaygın olmadığı alan, bir kaç yıl öncesine kadar otlatma ve süt ürünleri üretimi için sadece Yörük aileleri tarafından kullanılmaktaydı. Günümüzde ise alanın güney zirvelerindeki Eren Yayla’sına bir kayak merkezi inşa edilmiştir. Alan, pek çok yüksek dağ çayırı kuş türünün Türkiye’de denize en çok yaklaştığı nokta olma özelliğiyle dikkat çekmektedir.

Habitatlar: ÖDA; yüksek dağ çayırları, sedir (Cedrus libani)  ve meşe (Quercus) ormanları, tatlı su gölü (Girdev Gölü) ile gölü çevreleyen sulak çayırlar ve sazlık alanlardan oluşur. Alanda ağırlıklı olarak Akdeniz’e özgü yüksek dağ çayırları uzanır. Çığlıkara Ormanları’nda bulunan yaşlı sedir ormanının devamı Akdağ’da da görülür.

Türler: Alanda 19 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bölgeye ve sadece bu ÖDA’ya endemik birçok bitki türü bulunur. Anthemis cuneata, Arenaria angustifolioides, Asperula bryoides, Bellardiochloa carica, Salvia nydeggeri ve Veronica quezelii ÖDA’ya endemik bitki türleridir.

ÖDA, turnanın (Grus grus) dünyada bilinen en güney üreme alanıdır. Alanda ayrıca boz çinte (Emberiza cineracea) ve kırmızı gagalı dağ kargası (Pyrrhocorax pyrrhocorax) üremektedir. ÖDA kriterlerini sağlamamakla beraber alanda yüksek dağ (Alpin) biyomuna özgü duvar tırmaşıkkuşu (Tichodroma muraria), büyük dağ bülbülü (Prunella collaris), sarı gagalı dağ kargası (Pyrrhocorax graculus) ve kara iskete (Serinus pusillus) gibi türler üremektedir.

Alanda, nesli bölgesel ölçekte tehlike altında olan sarı lekeli zıpzıp (Thymelicus acteon) kelebek türü yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: ÖDA’da küçükbaş hayvancılık ve mandıra ürünleri üretimi yapılmaktadır. Yayla ve kayak turizmi geçim kaynakları arasında yer almaktadır.

Tehditler: Alanda kayak merkezi ve buna bağlı olarak yapılaşma tehdidi bulunmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Gökova-Akyaka’yı Sevenler Derneği Kuş Gözlem Topluluğu, Muğla Sulak  alanlarını İzleme ve Aktif Koruma Projesi kapsamında alanı izlemektedir.

Yerel İlgi Sahipleri: Muğla Valiliği; Antalya Valiliği; Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Gökova-Akyaka’yı Sevenler Derneği.

 

Bahar Suseven

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options