Giresun ve Ordu Kıyıları

DKD001-Giresun ve Ordu Kıyıları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 56594 ha        Yükseklik               : 0 m – 670 m

Boylam        : 38,15ºD           İl(ler)     : Giresun, Ordu

Enlem          : 40,99ºK          İlçe(ler)   : Ordu merkez, Perşembe, Gülyalı, Keşap, Espire, Piraziz, Bulancak, Giresun merkez

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı, arkeolojik sit alanı

 

Alanın Tanımı: Alan Ordu’nun batısından başlayarak Giresun’un doğusuna kadar devam eden kıyı bölgesini, iki küçük adayı ve buradaki açık deniz alanını içine alır. ÖDA’daki en büyük ada olan Giresun Adası şehir merkezinin iki kilometre doğusunda yer alır. Çalılarla kaplı adanın yüksekliği yaklaşık 30 metredir. Ordu’daki Akkuş Adası ise il merkezinin 18 kilometre batısında yer alır ve karadan bir kilometre açıktadır.

Habitatlar: Üreyen kuşlar açısından önemli olan adalar genelde bodur ve seyrek çalılarla kaplıdır. Akkuş Adası’nın yakınındaki Çam Burnu dik kayalıklara sahiptir. Alanın büyük kısmı açık denizdir.

Türler: Adalarda tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) ve ÖDA kriterini sağlamamakla beraber gümüş martı (Larus cachinnans) üremektedir. Akkuş Adası’nın karşısında bulunan sarp kayalıklarda da tepeli karabatakların ürediği bilinmektedir. Giresun ve Ordu kıyıları kış aylarında da birçok sukuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu türlerin başında tepeli patka (Aythya fuligula), karagerdanlı dalgıç (Gavia arctica) ve kadife ördek (Melanitta fusca) gelir.

Ordu ili Yaraşlı Köyü Kahyaoğlu Mağarası ve Bulancak Demirkapı Mağarası’nda yaşayan Akdeniz nalburunlu yarasası (Rhinolophus euryale) ve Bulancak Demirkapı Mağarası’nda yaşayan kirpikli yarasa (Myotis emarginatus) bölgede yaşayan ve dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan memeli türlerindendir.

Klark kertenkelesi (Darevskia clarkorum) ÖDA’da yaşayan ve dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan diğer bir türdür.

Alan Kullanımı: ÖDA’da bulunan adalardan Giresun Adası civarında günübirlik turizm faaliyetleri yürütülmektedir. Akkuş Adası civarı başta olmak üzere tüm kıyı şeridinde balıkçılık yapılır. Kıyı üzerinde ise birçok yerleşim alanı bulunmaktadır. Bu yerleşimleri birbirine bağlayan karayolu sahile paraleldir ve oldukça işlektir.

Tehditler: ÖDA’nın içinden geçen Karadeniz Sahil Yolu, alanın doğal kıyı ekosistemini geri dönüşsüz olarak yok etmiştir.

Akkuş Adası civarında gece ışıklandırmayla yapılan balıkçılık alanda kuluçkaya yatan kuşları rahatsız edebilmektedir.

Koruma Çalışmaları: Giresun bölgesinde yürütülen koruma çalışmaları Giresun Adası için olumlu sonuçlar vermekle birlikte turizm faaliyetlerinin planlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

TÜRÇEK Giresun şubesi ve Doğu Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu (KarDoğa) bölgede koruma çalışmaları yürütmektedir. Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu alanda kuş sayımları düzenlemektedir.

Yerel İlgi Sahipleri: Giresun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Ordu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; TURÇEK Giresun Temsilciliği; On Dokuz Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu; KarDoğa Federasyonu; TÜRÇEK Giresun Şubesi

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options