Gölova Gölleri

DKD003-Gölova Gölleri-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 4931 ha           Yükseklik: 1130  – 1420 m

Boylam        : 38,57ºD           İl(ler)     : Sivas

Enlem          : 40,05ºK           İlçe(ler)   : Akıncılar, Gölova

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA sınırları içinde Gölova Barajı, Aşağı Tepecik Gölü ve Sütlügöl yer almaktadır. Gölova Baraj Gölü adını aldığı ilçe merkezinin hemen güneyinde yer alırken, Aşağı Tepecik Gölü, Refahiye–Suşehri karayolunun hemen kuzeyinde yer alır. Daha küçük olan Sütlügöl ise yolun güneyinde yer alır ve Aşağı Tepecik’e yaklaşık iki kilometre uzaklıktadır. Bu göller Çobanlı Deresi’nin hemen yanında yer alan tatlı su gölleridir.

Habitatlar: Aşağı Tepecik Gölü’nün özellikle güney ve batı kıyıları sazlıklar ve ıslak çayırlarla çevrilmiştir. Bunların etrafında kavaklıklar ve meyve bahçeleri bulunmaktadır. Gölün kuzey ve doğu kıyıları genelde tahıl ekilen alçak tepelerle çevrilmiştir. Sütlügöl’de zayıf sazlıklar bulunmaktadır ve bu gölün etrafında da tarlalar ve kavaklıklar bulunur.

Türler: Bir tür sığırkuyruğu olan Verbascum trichostylum alanda bulunan endemik bir türdür. Alan bunun yanında Aşağı Tepecik Gölü’ndeki sazlık alanda üreyen dikkuyruk ördekleri (Oxyura leucocephala) nedeniyle ÖDA statüsü kazanır.

Alanda eskiden turnaların (Grus grus) ürediği bilinmektedir. Ancak alanda yapılan drenaj çalışmalarının sonucunda sulak alanlar doğal özelliklerini büyük ölçüde yitirmiştir. Turnalar artık alanda yalnızca göç döneminde görülür.

Alanda ÖDA kriterlerini sağlamamakla birlikte göç döneminde pasbaş patka (Aythya nyroca), elmabaş patka (Aythya ferina) ve tepeli patka (Aythya fuligula) gibi ördek türlerinin yanı sıra kıyı kuşları da bulunur.

Alan Kullanımı: Tarım ve hayvancılık bölgedeki en yaygın alan kullanım faaliyetleridir. Baraj gölünde balıkçılık faaliyetleri yürütülür.

Tehditler: Aşağı Tepecik Gölü’nün güney bölgesindeki sulak alan Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kurutulmuştur. 1990’lı yılların başında işletime açılan Gölova Barajı inşaatının etkileri tam bilinmemekle birlikte bulunduğu akarsu havzasındaki küçük sulakalanları tahrip ettiği düşünülmektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Sivas Valiliği; Sivas İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Gölova Kaymakamlığı; Akıncılar Kaymakamlığı.

 

Geoff Welch, Hilary Welch

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options