Gönüllü Ol!

Doğa Derneği, insan ve doğayı birbirinden ayırmıyor ve doğayı korumanın en güçlü yolunun onun kendi yaşamlarımızdaki yerini korumak olduğunu düşünüyor. Başka bir deyişle, yaşarken her ne yapıyorsak bunu doğayla uyum içinde ve diğer varlıkları incitmeden gerçekleştirebiliriz. Bu nedenle, Doğa Derneği gönüllüsünün yapabileceklerinin de bir sınırı yok.

Gönüllü ol!

Doğa Derneği’nin çalışmalarına online veya fiziksel olarak gönüllü olmak için buradaki gönüllü formunu doldurman yeterli. Doldurduğun formu aldığımızda ve ilgilendiğin gönüllülük konularına göre uygun çalışmalar oluştuğunda seninle iletişime geçeceğiz.

Her ne kadar tüm konular ayrılmaz bir bütünün parçaları olsa da Doğa Derneği’nde gönüllülük süreci kişiye özel olduğundan, formda göreceğin konu başlıkları gönüllüleri ilgi ve bilgilerine göre yönlendirebilmenin bir aracı. Bu nedenle bu başlıkları da kısıtlayıcı bir format olarak değil, yönlendirici bir liste olarak değerlendirebilirsin.

Kuş Gözlemciliği

Doğamızın ayrılmaz bir parçası olan kuşların gözlemlenmesi ve araştırılması, doğamızın korunması için yürütülen çalışmaların sürdürülebilmesi için hayati önem taşıyor. Doğa Derneği gönüllüsü olarak kuş türlerini koruma ve izleme çalışmalarına destek olabilirsin.

Önemli Doğa Alanları (ÖDA)

Önemli Doğa Alanı (ÖDA) kavramı, hassas ve benzersiz doğal alanları belirlemek üzere kullanılan bir önceliklendirme yaklaşımıdır. Bunun için başta nesli tehlike altında olan ve/veya kısıtlı bir coğrafi yayılışa sahip canlı türleri olmak üzere bir dizi ekolojik gösterge kullanılır. 2006 yılında tamamlanan Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları Envanteri’nde ülke genelinde bitkiler, kız böcekleri, kelebekler, iç su balıkları, çift yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler ile ilgili veriler sentezlendi ve sonuç olarak 305 ÖDA tanımlandı. Eğer yaşadığın bölgedeki ÖDA’lar ile ilişkili ve bu çalışmalara meraklı isen ÖDA izleme programımız ile ÖDA güncelleme çalışmalarına destek olabilirsin.

Savunuculuk

Savunuculuk, belli bir tür veya doğal yaşam alanına yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ile türün ve/veya alanın korunmasıdır. Bunun için doğaya zarar veren çalışmaların belgelenmesi, resmi yazışmaların yapılması, hukuki süreçlerin harekete geçirilmesi, basına ve kamuoyuna bilgi sağlanması gibi birçok konuda gönüllü desteğine ihtiyaç duyuyoruz.

Yavaş Dükkan

Yavaş Dükkan, Türkiye’nin narin ekosistemlerini, canlılarını ve onlarla iç içe geçmiş doğa kültürü uygulamalarını yaşatmayı amaçlayan bir doğa koruma projesidir. Yavaş Dükkan’da paylaşılan her ürün, üretildikleri Önemli Doğa Alanlarını, Kadim Üretim Havzalarını ve içerisinde yaşayan canlıları koruyor, biyolojik ve kültürel çeşitliliğe destek oluyor. Yavaş Dükkan, insanın doğanın sahibi değil de sadece onun içindeki varlıklardan biri gibi davrandığı, üretici ve tüketici kavramlarının ortadan kalktığı ve üretimin doğanın kadim döngüleri içerisinde gerçekleştiği bir imece. Doğa Derneği gönüllüsü olarak bu imeceye katılabilirsin.

İletişim 

Doğa Derneği kuşlar, biyoçeşitlilik, Önemli Doğa Alanları, ekosistemler, Kadim Üretim Havzaları ve doğa kültürü alanlarında yaptığı çalışmaları, bilimsel olarak raporlamanın yanı sıra görsel ve işitsel sanatlarla da destekleyerek her an her yerde insanın doğanın ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlamayı amaçlar. Doğa Derneği gönüllüsü olarak, yazılı ve görsel iletişim çalışmalarımızı destekleyebilirsin.

Anadolu’nun hemen her yerinde sayısız canlı türü ve doğal alan bulunuyor. Bu nedenle, doğayı anlatabilmek, belgelemek, sanatsal çalışmalar gerçekleştirmek ve hukuksal mücadelelere delil oluşturmak için çok sayıda doğa fotoğrafçısına ve filme alan gönüllülere ihtiyacımız var.

Teknik Destek

Dünyanın her yerinde aynı amaçlarla çalışan kişi ve kurumlarla iletişimimiz için yazılı ve simultane çeviri yaparak ya da mekansal verilerin analizine ve modellemeye imkan veren Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi teknik alanlarda Doğa Derneği gönüllüsü olarak çalışmalarımızı destekleyebilirsin.

Yukarıdaki konularda veya bambaşka alanlarda Doğa Derneği’ne gönüllü destek vermek için alttaki formu ilgi alanındaki konu başlıklarını dikkate alarak doldurman yeterli.

Doğa biziz!

Doğa Derneği gönüllülük başvuru formu

Her türlü soru, yorum ve önerin için: [email protected]

 

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options