Güllük Dağı

AKD024-Güllük Dağı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 35274 ha          Yükseklik : 40 m – 1663 m

Boylam        : 30,46ºD            İl(ler)        : Antalya

Enlem          : 36,94ºK             İlçe(ler)   : Korkuteli, Antalya merkez

Koruma Statüleri  : Milli park, yaban hayatı geliştirme sahası

 

Alanın Tanımı: Güllük Dağı, Antalya şehir merkezi ile Korkuteli ilçesi arasında yer alır. Alanın kuzey sınırı Antalya-Korkuteli karayoludur. Alandaki en yüksek dağ 1663 metrelik yüksekliğe sahip olan Kocadağ’dır. Alandan Karaman ve Boyalı çayları doğar. Güllük Dağı’nın kuzey yamaçlarında ülkemizin en iyi korunmuş arkeolojik alanlarından biri olan Termessos antik kenti bulunur. Dağlık alanlar denizel kökenli kireçtaşlarından oluşmuş olup alanın doğusu Antalya traverten platosunun bir kısmını kapsamaktadır.

Habitatlar: Alanda Akdeniz iklimine özgü iyi korunmuş maki ve iğne yapraklı ormanlar ile yüksek dağ bozkırları, nehir kıyısı ve kayalık bitki toplulukları bulunur. Alanda ardıç (Juniperus excelsa, J. foetidisissima), meşe (Quercus infectoria), kızılçam (Pinus brutia) karışımı ormanların yanında saf kızılçam ormanları da yer almaktadır. Alandaki çaylar boyunca nehir kıyısı bitki örtüsü görülür.

Türler: ÖDA birçok tür grubu için önemlidir. Bu grupların başında bitkiler gelir. Alanda 39 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Alanda bulunan ve ülkemize endemik bitki türlerinden 2 tanesinin bilinen dünya dağılımı Güllük Dağı ÖDA’sı ile sınırlıdır: Verbascum leptocladum ve Verbascum dumulosum.

ÖDA özellikle, Akdeniz Bölgesine özgü kuş türleri için önemlidir. Bunların başında zeytin mukallidi (Hippolais olivetorum), kara boğazlı ötleğen (Sylvia rueppelli) ve kızıl kirazkuşu (Emberiza caesia) gelir.

Güllük Dağı, memeli hayvanlar için büyük önem taşır. Alanda nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan yaban keçisine (Capra aegagrus) rastlanır. ÖDA, alageyiklerin (Dama dama) ülkemizde yabani popülasyonunun bulunduğu tek alandır. Bunun yanında vaşak (Lynx lynx) ve karakulak (Caracal caracal) da alanda yaşayan diğer önemli memeli türlerdir.

Dar yayılışlı ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Lyciasalamandra antalyana adlı semender alanda yaşamaktadır.

Akdeniz biyomuna özgü ve ülkemize endemik büyük esmer (Maniola megala) ve Anadolu çokgözlüsü (Plebeius hyacinthus) alandaki önemli kelebek türleridir. Bölgesel ölçekte tehlike altında olan yalancı apollo (Archon apollinus) ve Bavius (Pseudophilotes bavius) gibi kelebek türlerine de ev sahipliği yapar.

Dar yayılışlı Ceriagrion georgifreyi ve Coenagrion syriacum kızböcekleri alanda yaşamaktadır.

Alan Kullanımı: Alanda tarım, turizm ve ormancılık faaliyetleri bulunur. Termessos (Güllük Dağı) Milli Parkı yoğun ziyaretçi trafiğine sahiptir. Bölgede günübirlik turizm ve dağcılık faaliyetleri de gerçekleştirilir. ÖDA’nın doğu kısmı Antalya şehrine yaslanmış olup bu kesimde tarımsal faaliyetler yürütülmektedir.

Tehditler: Yaz aylarında zaman zaman görülen orman yangınları ÖDA için başlıca tehdit unsurudur.

Alanın güneyinde Doyran Deresi üzerine Doyran Barajı inşa edilmiş, bu kısımdaki doğal yaşam ortamları zarar görmüştür.

Koruma Çalışmaları: Güllük Dağı ve Kocadağ’ın kuzey yamaçları 1970 yılından beri milli park statüsüyle koruma altındadır.

Yerel İlgi Sahipleri : Antalya Valiliği; Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Korkuteli Kaymakamlığı; Korkuteli Belediyesi.

 

Murat Ataol

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options