Honaz Dağı

EGE028-Honaz Dağı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 25588 ha        Yükseklik : 490 m – 2528 m

Boylam        : 29,31ºD           İl(ler)        : Denizli

Enlem          : 37,67ºK           İlçe(ler)    : Denizli merkez, Honaz, Tavas, Serinhisar

Koruma Statüleri : Milli park, doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Denizli ilinin güneydoğusunda ve Honaz ilçesinin güneyinde yer alır. Doğuda Kara Çay, güneyde Serinhisar ilçesi, batıda ise Akdağ – Denizli ÖDA’sı ile sınırlıdır. Dağın büyük kısmı ormanlarla kaplıdır ve kuzeyinde sarp yamaçlar ve derin vadiler bulunur. Dağdan doğan bir çok su kaynağı bölge yerleşimlerinin su ihtiyacını karşılar.

Habitatlar: Alçaklarda kızılçam, yükseklerde karaçam ve ardıcın baskın olduğu orman toplulukları dağın kuzey, batı ve doğu yamaçlarını kaplar. Güney kısımlar genelde maki toplulukları ile kaplıdır. Dağ zirvesi ÖDA’nın en önemli özelliklerinden biri olan yüksek dağ çayırlarıyla kaplıdır. Orman dokusunun bozulduğu otlatılan alanlarda çoğunlukla dikenli ve dikensiz yastıksı formda olan geven ve çoban yastıkları görülür.

Türler: Alanda nesli tehlike altında ve endemik birçok bitki türünü barınmaktadır. ÖDA’da tespit edilen yaklaşık 993 bitki taksonunun 34’ü ÖDA kriterlerini sağlamaktadır.

Alandaki önemli memeli türlerinin başında dağ keçisi (Capra aegagrus) ve kar faresinin (Chionomys nivalis) batı Toroslar popülasyonu gelir.

Nesli ulusal ölçekte tehlike altında olan sarı lekeli zıpzıp (Thymelicus acteon) alanın önemini arttırmaktadır.

Alan Kullanımı: Bölgenin en önemli gelir kaynağı kiraz ve üzüm yetiştiriciliğidir. Bunun yanı sıra çok çeşitli sebze ve meyveyle, pamuk, şeker pancarı, haşhaş, buğday ve mısır gibi endüstriyel ürünlerin tarımı yapılmaktadır.

Milli Park bölgeye gelen turistler için önemli bir cazibe merkezidir ve piknik alanı olarak kullanılır.

Tehditler: Honaz Dağı’nın güney yamaçlarındaki aşırı otlatma baskısının bitki türlerini nasıl etkilediğinin araştırılması gerekmektedir.

Koruma Çalışmaları: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Milli Park Uzun Devre Gelişme Planı hazırlanmaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü; Denizli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Honaz Kaymakamlığı; Tavas Kaymakamlığı; Serinhisar Kaymakamlığı.

 

Yıldıray Lise

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options