İnsuyu Vadisi

ORT020-İnsuyu Vadisi-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Yeterince Bilinmiyor

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 7523 ha          Yükseklik : 930 m – 1170 m

Boylam       : 32,82ºD           İl(ler)        : Konya

Enlem         : 38,69ºK           İlçe(ler)    : Cihanbeyli

Koruma Statüleri  : Yok

 

Alanın Tanımı: Tuz Gölü’nün batı kıyısına dökülen ve doğubatı yönünde uzanan İnsuyu Deresi’nin oluşturduğu kurak vadi sistemidir. Kireçtaşından oluşan vadide yer yer sarp yarlar bulunur. Cihanbeyli ilçesi ÖDA’nın içinde yer alır. Vadi boyunca Cihanbeyli–Yunak karayolu uzanır.

Habitatlar: Vadinin batı kısmı dardır ve İnsuyu köyü civarında dere menderesler oluşturmaya başlar. Dere boyunca doğal ağaçlıklar ve meyve bahçeleri uzanır. Vadinin üst kesimlerinde yer yer sarp kayalıklar ve yabani badem çalılıkları bulunur. Alanın doğu ucunda ağırlıklı olarak tarım alanları ve ova bozkırları bulunmaktadır.

Türler: Vadi, ülkemize endemik Achillea sieheana ve Astragalus kırsehehiricus bitki türleri için ÖDA kriterlerini sağlamaktadır.

Bölge ülkemize endemik içsu balıkları açısından son derece zengindir. Alanda dört endemik içsu balığı bulunmaktadır. Bunlardan Pseudophoxinus crassus ve Cobitis (Bicanestrinia) tucica nesli dünya ölçeğinde tehlikede olan türlerdir.

Alan Kullanımı: Bölgede tarım ve hayvancılık yapılır. Özellikle Cihanbeyli bölgesinde yoğun olarak tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Ayrıca dere üzerinde bir balık çiftliği bulunmaktadır.

Tehditler: Bilinen bir tehdit bulunmamaktadır.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Konya Valiliği; Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Cihanbeyli Kaymakamlığı; Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı.

 

Bahtiyar Kurt 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options