İstanbul Adaları

MAR026-İstanbul Adaları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 9458 ha           Yükseklik : 0 m – 190 m

Boylam        : 29,08ºD           İl(ler)         : İstanbul

Enlem          : 40,87ºK           İlçe(ler)     : Adalar

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı, kentsel sit alanı

 

Alanın Tanımı: İstanbul Adaları, Marmara Denizi’nde İstanbul Boğazı’nın güneyinde yer alan ve geçmişten beri sayfiye amaçlı kullanılan adalar grubudur. Prenses Adaları olarak da bilinen ÖDA, toplam sekiz adadan oluşur. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Sedef Adası’nda yerleşim bulunmakla birlikte geçmişte hapishane olarak kullanılmış Yassıada’da ve Kaşık Adası ile Hayırsızada’da bugün yerleşime rastlanmaz.

Habitatlar: İstanbul Adaları deniz ekosistemi yanında küçük bir oranda pırnal meşesi maki topluluğuna ve kızılçam topluluklarına ev sahipliği yapmaktadır. Adalarda deniz kuşlarının üremesi için uygun sarp kayalıklar geniş alanlar kaplar.

Türler: ÖDA, ülkemize endemik bir bitki alttürü olan Allium rhodopeum ssp. turcicum için önemli bir yaşam alanıdır.

Marmara Adaları göç döneminde leylekler (Ciconia ciconia) için önemi bir yoğunlaşma noktasıdır. Öte yandan alan, ÖDA kriterlerini sağlamamakla birlikte gümüş martı (Larus cachinnans) için önemli bir üreme alanıdır.

ÖDA’daki bölgesel ölçekte tehlike altında olan sarı ayaklı Nimfalis (Nymphalis xanthomelas) adlı kelebek ÖDA kriterlerini sağlamaktadır.

Alan Kullanımı: ÖDA’daki adaların bir kısımı yerleşim alanları içerir. Bunu dışında dalış, yatçılık ve benzeri spor faaliyetleri yapılır. Heybeliadada geçmişte bakır madenciliği yapılmıştır. Adalar İstanbul’dan çok sayıda günübirlik ziyaretçi alır.

Tehditler: ÖDA’da bilinen bir tehdit bulunmamaktadır.

Koruma Çalışmaları: İstanbul Adaları benzersiz koyları ve zengin kültür varlıkları sebebiyle çok sayıda doğal ve kentsel sit alanına sahiptir. Ancak alandaki biyolojik çeşitliliğin korunması için sistematik bir çalışma yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: İstanbul Valiliği; İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Adalar Kaymakamlığı; Adalar Belediyesi; İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu.

 

Gökmen Yalçın 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options