İznik Gölü

MAR029-İznik Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 38041 ha         Yükseklik : 87 m – 530 m

Boylam        : 29,52ºD            İl(ler)         : Bursa

Enlem          : 40,44ºK            İlçe(ler)     : İznik, Orhangazi

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Armutlu Yarımadası’nın hemen doğusunda yer alan ve Marmara Bölgesi’nin en büyük doğal gölü olan İznik Gölü, alçak dağ sıralarıyla çevrili tektonik bir tatlı su gölüdür. Deniz seviyesinden 87 metre yükseklikte bulunan gölde en büyükleri kuzeydoğudaki Karasu ve güneybatıdaki Sölöz olmak üzere, alanı besleyen derelerin oluşturduğu küçük deltalar ve geniş sazlıklar bulunur.

Habitatlar: ÖDA; tatlı su göl yüzeyi, meşe ormanları, sazlık alanlar ve göl içi delta ekosistemlerinden oluşur. ÖDA’nın tüm çevresi otoyollarla çevrili olmasına rağmen alan çok sayıda kuş türü için uygun üreme alanlarını bugüne kadar korumuştur. ÖDA’nın çevresinde meşe ormanları bulunur.

Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Rumex bithynicus adlı bitki için önemlidir.

İznik Gölü, üreme döneminde erguvani balıkçıl (Ardea purpurea), alaca balıkçıl (Ardeola ralloides), küçük ak balıkçıl (Egretta garzetta), gece balıkçılı (Nycticorax nycticorax) ve küçük karabatağın (Phalacrocorax pygmeus) önemli popülasyonlarını barındırır. ÖDA kriterini sağlamamakla birlikte sonbaharda gölde binlerce sakarmeke (Fulica atra) görülür.

Alan ayrıca Rutilus frisii adlı içsu balığının özel bir popülasyonunu barındırır. Karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis), büyük bakır (Lycaena dispar) ve sarı ayaklı Nimfalis (Nymphalis xanthomelas) ÖDA kriterini sağlayan önemli kelebek türleridir.

Alan Kullanımı: Geçmişte içme suyu amacıyla kullanılmış olan gölde balıkçılık yapılmaktadır. Kerevit ve yayınbalığı balıkçılığı yapılan alanda bu türlerin sayılarında büyük azalma kaydedilmiştir. Gölün çevresinde küçük yerleşim alanları ve tarım alanları yer alır.

Tehditler: Alandaki en önemli tehditler sulama projeleri ve gölden yasadışı su alımıdır. Alanın kuzeydoğusundaki sazlıkları besleyen derelerden birinin üzerine Mahmudiye Barajı inşa edilmektedir. Çevre yerleşimlerin ve tarım alanlarının oluşturduğu kirlilik diğer sorunlardır. Alanda yasadışı avcılık sürmektedir.

Koruma Çalışmaları: Alandaki biyolojik çeşitliliğin korunması için bilinen bir çalışma yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Bursa Valiliği; Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Bursa Büyükşehir Belediyesi; Uludağ Üniversitesi; Uludağ Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu (ULUKUŞ).

 

Gökmen Yalçın

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options