Karamık Sazlığı

EGE034-Karamık Sazlığı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Acil

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 9357 ha            Yükseklik : 1000 m – 1090 m

Boylam        : 30,84ºD            İl(ler)         : Afyon

Enlem          : 38,44ºK             İlçe(ler)    : Çay

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı

 

Alanın Tanımı: Karamık Sazlığı, Akarçay kapalı havzasında, Sultan Dağları’nın kuzeybatı eteklerinde yer alır. Alanın batısından Bolvadin ve Çay ilçeleri tarafından gelip Dinar’a giden anayol geçer. Büyük bir bölümü yoğun sazlık ve hasır otu toplulukları ile örtülü bir tatlı su gölüdür. Ortalama derinliği 2-3 metre olan göl, yüzey sularıyla beslenir ve güneyindeki karstik bölgede yer alan düdenlerle boşalır.

Habitatlar: Sulak alan, sazlık ve hasır otu toplulukları ile kaplıdır. Sazlık alanın içinde yer yer küçük göl aynaları bulunur. Gölün kuzey ve kuzeydoğusunda kavaklıklar vardır. Diğer bölgeler tarım alanları ve meralarla çevrilidir.

Türler: Alan su kuşları için önemli üreme alanıdır. Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan dikkuyruğun (Oxyura leucocephala) yanı sıra alaca balıkçıl (Ardea ralloides), küçük balaban (Ixobrychus minutus), pasbaş patka (Aythya nyroca), turna (Grus grus) ve bıyıklı sumru (Chlidonias hybridus) gibi diğer nadir su kuşları da ÖDA’da üremektedir.

Alan, bir kız böceği türü olan Leucorrhinia pectoralis için bölgesel ölçekte önemlidir.

Alan Kullanımı:Bölgedeki en önemli insan etkinliği saz kesimidir. Bunun dışında alanı çevreleyen tarlalarda şeker pancarı ve tahıl tarımı yapılır. Çevredeki meralarda inek ve manda yetiştirilir. Bölgede yaygın olarak kavakçılık da yapılır. Kavak ve sazlar bölgede kurulmuş olan SEKA kağıt fabrikasında hammadde olarak kullanılır.

ÖDA’ da yoğun olarak balık ve kara avcılığı yapılmaktadır. Alandan toplanan sülük ve kurbağalar yurt dışına ihraç edilmektedir.

Tehditler: Devlet Su İşleri (DSİ), 1970’lerde alanın kotunu sabitlemek ve taşkınları kontrol etmek amacıyla düdenlerin ağzına savaklar inşa etmiştir. DSİ’nin işletme kurallarını sazlık alanın özellikle güney kısmını kurutmayacak şekilde düzenlemesi gerekmektedir.

SEKA kağıt fabrikasının gölde sebep olduğu kirlilik, yoğun balık ve kara avcılığı ÖDA’daki diğer tehditlerdir.

Göl suyunun Haziran ayına kadar yüksek seviyede tutulması sazlık ve mevsimsel bataklık gibi kuşların üremesine ve beslenmesine olanak sağlayan yaşam alanlarının oluşmasını zorlaştırmaktadır.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir çalışma yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Afyon İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Çay Belediye Başkanlığı; Karamık Belediye Başkanlığı.

 

Süreyya İsfendiyaroğlu, Yıldıray Lise 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options