Karapınar Ovası

ORT027-Karapınar Ovası-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü  : 28386 ha        Yükseklik : 980 m – 1300 m

Boylam         : 33,63ºD           İl(ler)        : Konya

Enlem           : 37,76ºK            İlçe(ler)   : Karapınar

Koruma Statüleri : Doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Konya Kapalı Havzası’nın güneyinde yer alır. Çorak bir ova içinde, sığ tuzlu bir göl kalıntısının çevresindeki çamur düzlükleri ve tuzlu çayırları kapsar. ÖDA’nın su kaynağı, alanın doğusunda bulunan Karacadağ’dan gelen yüzey akıntılarıdır. Ramsar alanı statüsüyle korunan Meke Maarı ve yakınındaki Krater Gölü de ÖDA’nın içinde yer alır. Göl çevresindeki tuzcul çayırlar kışın bataklığa dönüşürken yazın tamamen kurur.

Habitatlar: Alan büyük ölçüde Orta Anadolu tuzcul bozkırlarından oluşur. Alanda biri volkanik kökenli olmak üzere iki göl bulunmaktadır.

Türler: Alan endemik ve dar yayılışlı bitki türleri ile nesli tehlike altında olan kuş türleri için önem taşır. ÖDA, geven (Astragalus) türleri açısından zengindir. Alandaki 17 endemik bitki türü ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Astragalus gigantostegius bitkisinin dünyada yaşadığı bilinen tek alan burasıdır.

ÖDA, bölgesel ölçekte tehlike altındaki büyük cılıbıtın (Charadrius leschenaultii columbinus) büyük bir üreme nüfusunu barındırır. Konya Havzası’nda pek çok tuzcul alanda olduğu gibi Karapınar’da da çorak toygarının (Calandrella rufescens niethammeri) ülkemize endemik olan bir alt türü bulunur. Alan geçmiş yıllarda çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapmışsa da su düzeyinin düşmesi nedeniyle bu özelliğini artık kaybetmiştir.

Alan Kullanımı: Alan yoğun olarak otlatma için kullanılır.

Tehditler: Aşırı otlatma alandaki bitki türlerini tehdit etmektedir.

Koruma Çalışmaları: Çevre ve Orman Bakanlığı Sulak Alanlar Şubesi’nin girişimleriyle ÖDA içindeki Meke Maarı 2005 yılında Ramsar alanı ilan edilmiştir.

Tema Vakfı, alandaki erozyonla mücadele etmek amacıyla Karapınar’daki Apak ve Vahap Obası köylerinde kuru tarım ve mera ıslahı odaklı bir kırsal kalkınma projesi yürütmektedir.

Yerel İlgi Sahipleri: Konya Valiliği; Karapınar Kaymakamlığı; Karapınar Belediyesi; Çekül Vakfı Konya Şubesi; Tema Vakfı Konya Şubesi; Konya İli Çevre Koruma Vakfı; Çevre ve Orman Bakanlığı Sulak Alanlar Şubesi.

 

Murat Gülsaçan

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options