Karataş Gölü

AKD020-Karataş Gölü-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 2428 ha           Yükseklik : 1050m – 1070 m

Boylam        : 29,97ºD            İl(ler)       : Burdur

Enlem          : 37,38ºK            İlçe(ler)   : Karamanlı, Kemer

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: ÖDA, Burdur ilinin güneyinde, Tefenni Ovası’nın kuzeydoğusunda yer alır. Sığ bir tatlı su gölüdür. Özellikle batı kısmında yoğun sazlıkların bulunduğu sulak alan, güney kısmında yapılan seddelerle kısmen bir baraj gölüne dönüştürülmüştür. Seddelerin güneyindeki kısım kurutularak tarım alanına dönüştürülmüştür. Alanın kuzeybatısını kuşatan dağlardan beslenen göl, suyunu Burdur Gölü’nü besleyen ana kaynaklardan biri olan Eren Çayı’na (Bozçay) boşaltır.

Habitatlar: ÖDA; tatlı su gölü, sazlık alanlar ile sulu ve kuru tarım alanları ile kaplıdır. Sulu tarım alanları ÖDA’nın batı kısmında yoğunlaşır.

Türler: Alan nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan Anacyclus latealatus adlı bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır.

ÖDA ayrıca nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan dikkuyruk (Oxyura leucocephala) için önemli bir kışlama alanıdır. Karataş Gölü, flamingo (Phoenicopterus roseus), angıt (Tadorna ferruginea) ve mahmuzlu kızkuşu (Vanellus spinosus) türleri için de önemli bir alandır.

ÖDA, ülkemize endemik ve dar yayılışlı iki ayrı içsu balığını da barındırmaktadır. Bunlardan Pseudophoxinus fahirae‘nin nesli dünya ölçeğinde tehlike altındadır.

Alan Kullanımı: Alandaki insan faaliyetleri tarım ve balıkçılıktır.

Tehditler: Alan üzerindeki tehditlerin başında su rejimine yapılan müdahaleler gelir. Göl çevresine yapılan seddeler ile Karataş Gölü bir baraj gölüne dönüştürülmüş ve doğal yapısını kaybetmiştir. Ayrıca alanın kuzeyinde bulunan Bademli Barajı’nın göldeki su rejimini nasıl etkilediği bilinmemektedir. Bozçay’ın sularının Karamanlı Barajı’nda tutulması, gölün ancak yarısının dolabilmesine ve göl alanının yaklaşık 600 hektara düşmesine neden olmuştur.

Alandaki bir diğer tehdit tarımdan dönen suların neden olduğu kirliliktir.

Koruma Çalışmaları: Karataş Gölü’nde kış aylarında kuş gözlem toplulukları tarafından düzenli olarak kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirilmekte ve alanın kış aylarındaki su kuşu barındırma kapasitesi düzeli olarak ölçülmektedir. Ancak alanın korunmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Burdur Valiliği; Burdur Belediyesi; Burdur İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Karamanlı Kaymakamlığı; Kemer Kaymakamlığı; Süleyman Demirel Üniversitesi; Burdur Kuş Gözlem Topluluğu; Doğa Derneği.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options