Kargı Çay Vadisi

AKD040-Kargı Çay Vadisi-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 7392 ha           Yükseklik : 175 m – 1640 m

Boylam        : 32,05ºD           İl(ler)        : Antalya

Enlem          : 36,66ºK            İlçe(ler)   : Gündoğmuş, Alanya

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Kargı Çay Vadisi, Alanya’nın yaklaşık 12 kilometre kuzeyinde yer alan derin bir vadidir. Akdağ’dan doğan çay, doğu batı doğrultusunda akarak Akdeniz’e dökülür. Alanın doğusunda Akdağ, batısında ise Alanya – Gündoğmuş karayolu bulunur. Alan kuzeyde Sakartepe güneyde ise Bademağacı’nın alçak tepelerini içine alır. Kireçtaşlarından oluşan vadi yaklaşık 20 kilometre uzunluğundadır. Alanya’ya oldukça yakın ÖDA içerisinde az sayıda yerleşim bulunmaktadır. Alanda bulunan köylerde yaylacılık yapılır.

Habitatlar: ÖDA yüksek dağ çayırları, karışık iğne yapraklı ormanlar, maki ve öncü maki toplulukları, kuru tarım alanları ve nehir kıyısı bitki örtüsünden oluşur. Vadi yamaçları genel olarak kızılçam (Pinus brutia) ve karaçam (P. nigra ssp. pallasiana) ormanlarıyla kaplıdır. Yükseklerde ise Toros göknarı (Abies cilicica ssp. isaurica), sedir (Cedrus libani) ve andız (Juniperus drupacea) toplulukları bulunur. Vadi tabanı ve orman içindeki açık alanlar bitkiler açısından zengindir.

Türler: ÖDA, bitkiler açısından oldukça önemlidir. Alanda 19 bitki türü ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bu türlerden Ferulago isaurica, mevcut kayıtlar doğrultusunda dünya üzerinde sadece bu bölgede yaşamaktadır.

Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Osmanlı ateşi (Lycaena ottomana), nesli bölgesel ölçekte tehlikede olan bavius (Pseudophilotes bavius) ve ülkemize endemik olan büyük esmer (Maniola megala) alandaki önemli kelebek türleridir.

Alan Kullanımı: Bölge halkının başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık faaliyetleridir. Bunun yanında alan Alanya’da bulunan turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

Tehditler: Bölgede yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri nedeniyle doğal bitki örtüsü bozulmaya yüz tutmuştur. Bunun yanında ÖDA, Alanya ilçesinde artan ikinci konut ve turistik tesis yeri talebi dolayısıyla yapılaşma tehlikesi altındadır. Yapımı planlanan Beşkonak Barajı alan üzerindeki diğer bir önemli tehdittir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Antalya Valiliği; Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Alanya Kaymakamlığı; Gündoğmuş Kaymakamlığı; Alanya Belediyesi; Gündoğmuş Belediyesi.

 

Bahtiyar Kurt

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options