Kazan Tepeleri

ORT009-Kazan Tepeleri-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Acil

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 43943 ha        Yükseklik : 840 m – 1636 m

Boylam        : 32,77ºD           İl(ler)        : Ankara

Enlem          : 40,10ºK           İlçe(ler)   : Çubuk, Kazan, Keçiören, Yenimahalle

Koruma Statüleri  : Yok

 

Alanın Tanımı: Ankara’nın etrafını saran çevre yolunun kuzeyinde yer alan ÖDA, Kazan ve Çubuk ilçeleri arasındaki tepelik bölgeyi içerir. Çubuk ve Ova Çayları alanı doğu ve batıdan sınırlar. Mire Dağı ve Keklikdoruğu Tepesi alanın en yüksek bölgeleridir.

Habitatlar: Alandaki ormanlar yoğun ağaç kesimi ve otlatma faaliyetleri nedeniyle yok olma noktasına gelmiştir. Karaçam topluluklarına parçalar halinde rastlanır. Alan genel olarak dağ bozkırları ve yer yer çalı formundaki meşe topluluklarıyla kaplıdır.

Türler: Kazan Tepeleri, 11’i Türkiye’ye endemik olmak üzere 12 bitki taksonu için ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bunlar arasında yer alan Campanula damboldtiana ciddi tehlike altındadır. türdür.

Kazan Tepeleri aynı zamanda kelebekler ve kuşlar açısından da önemlidir. Alanda güzel nazuğum (Euphydryas orientalis), yalancı apollo (Archon apollinus) ve Anadolu gelinciği (Tomares nogelli) gibi nesli bölgesel ölçekte tehlike altında olan kelebek türleri bulunur.

Alan Kullanımı: Bölgede otlatma faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. ÖDA’da kuru ve sulu tarım alanları da bulunur. Ova Çay üzerinde taş ve kum ocakları yer alır. Ankara şehir merkezine çok yakın olmasından dolayı alanın güney kesimlerinde yapılaşma faaliyetleri devam etmektedir.

Tehditler: Alan Ankara şehri merkezine çok yakın olduğundan yakın gelecekte yapılaşma baskısı altında kalabilir. Gerek alanın güney bölgelerinde gerekse doğu bölgelerinde yoğun yapılaşma faaliyetleri devam etmektedir.

Aşırı otlatma faaliyetleri nedeniyle alandaki bitki örtüsü yer yer zarar görmüştür ve genç ağaçlar büyümemektedir. Öte yandan, kaçak ağaç kesim faaliyetleri bölgedeki son karaçamları ve diğer ağaçları tehdit etmektedir.

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Ankara Valiliği; Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Kazan Kaymakamlığı; Çubuk Kaymakamlığı.

 

Bahtiyar Kurt 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options