Kızılcahamam Ormanları

OBK012-Kızılcahamam Ormanları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 14689 ha        Yükseklik : 900 m – 1849 m

Boylam        : 32,57ºD          İl(ler)         : Ankara

Enlem          : 40,47ºK          İlçe(ler)    : Kızılcahamam, Çamlıdere

Koruma Statüleri : Milli park

 

Alanın Tanımı: Ankara’nın kuzey bölgesinde yer alan çam ormanları, meşe toplulukları ve çayırlarla kaplı dağlık bir alandır. ÖDA, doğuda Kızılcahamam ilçe merkezi ve batıda ise Çamlıdere ilçesiyle sınırlanır. Alanın içinden geçen Bulak Çayı, güneyde ÖDA’nın sınırını oluşturur. Küçük bir alan olmasına rağmen yaban hayatı açısından çok zengindir. Soğuksu Milli Parkı’nı içine alan ÖDA’da kaplıca tesisleri bulunur.

Habitatlar: Yer yer sarıçamlar da içeren karaçam ormanlarının ağırlıkta olduğu ÖDA’da; dağ çayırları, bodur meşe çalılıkları, tarım alanları ve nehir kıyısı bitki toplulukları da bulunur.

Türler: Kızılcahamam Ormanları, kuşlar ve kelebekler açısından önemli bir alandır. Bölgede birçok orman kuşu üremektedir. Alanda üreyen önemli türler arasında kara akbaba (Aegypius monachus), sakallı akbaba (Gypaetus barbatus), kızıl akbaba (Gyps fulvus), küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve kara leylek (Ciconia nigra) yer alır. Kızılcahamam ilçesinin girişinde ise çok sayıda leylek (Ciconia ciconia) yuvası bulunur.

Alandaki en öncelikli kelebek türü ülkemize endemik çokgözlü Anadolu çillisidir (Polyommatus ossmar). Yalancı apollo (Archon apollinus), Anadolu zıpzıpı (Muschampia proteides) ve bavius (Pseudophilotes bavius) ÖDA’da yaşayan nesli bölgesel ölçekte tehlikedeki kelebek türlerinin başında gelir.

Alan Kullanımı: Alanda ormancılık ve az miktarda tarım yapılır. Soğuksu Milli Parkı ve çevresinde turistik ve termal tesisleri bulunur.

Tehditler: Alan üzerindeki tehditlerin başında, Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin milli park çevresinde yapmakta olduğu düzenlemeler (yeni yollar ve yol genişletme çalışmaları) gelir. Milli park dışında kalan çok sayıda yol alanın doğal yapısına zarar vermektedir.

Alan çevresinde kurt ve tilkileri öldürmek amacıyla zehirli et atılması alandaki yırtıcı kuşların nüfusunu da tehdit etmektedir.

Koruma Çalışmaları: Kuş Araştırmaları Derneği ve Çevre ve Orman Bakanlığı, bölgede kara akbabalar üzerine koruma çalışmaları yürütmüştür ve türün ürediği yaşlı ağaçların bulunduğu meşelerin korunmasını sağlamıştır. Bunun yanında ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu bölgede kuşlar üzerine araştırma çalışmalarını yürütmektedir.

Yerel İlgi Sahipleri: Ankara Valiliği; Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü; Kızılcahamam Kaymakamlığı; Çamlıdere Kaymakamlığı; Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı; Çamlıdere İlçe Jandarma Komutanlığı; Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü; Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü; Kuş Araştırmaları Derneği; ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu.

 

Bahtiyar Kurt 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options