Kızıldağ

AKD038-Kızıldağ-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Gerileme (-1)

Yüzölçümü : 2210 ha          Yükseklik : 1350 m – 1977 m

Boylam        : 31,67ºD           İl(ler)        : Konya, Antalya

Enlem          : 37,35ºK           İlçe(ler)   : Derebucak, Akseki

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Kızıldağ, Antalya ile Konya il sınırında, Derebucak ve Seydişehir ilçeleri arasında yer alır. Akseki-İbradi Ormanları ÖDA’sının hemen kuzeyindedir. Suludere ve Korikini mağaraları da alan içinde yer alır. Kalkerlerden oluşan Toros sıradağları kuşağı içinde kalmasına rağmen deniz altı volkanizmasının eseri olan serpantin kayaçlarından oluşmuş olan bir dağ kütlesidir. Alanın jeolojik yapısı ve çevresinin daha yüksek dağ sıraları ile kapanmış olması sayesinde dar yayılışlı endemik bitkiler için uygun bir yaşam alanı sağlamıştır.

Habitatlar: Alan; büyük ölçüde açılmış kızılçam (Pinus brutia) ormanları, ardıç (Juniperus) ve kayalık bitki toplulukları ve dağ bozkırlarından oluşmaktadır.

Türler: ÖDA küçük olmasına rağmen bitkiler açısından oldukça zengindir. Alanda 17 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Ülkemize endemik ve nadir birçok bitki türünü barındırmaktadır. Bornmuellera kiyakii, Rindera dumanii ve Sideritis ozturkii’nin ise dünya üzerinde ise sadece bu alanda yaşadığı bilinmektedir.

Alan Kullanımı: Alanda, hayvancılık ve tarım yapılır. ÖDA içinde bulunan tek köy olan Çamlık köyü, Kızıldağ ile Akdağ arasındaki vadiye yerleşmiştir. Köy çevresinde küçük parçalar halinde tarım yapılan alanlar mevcuttur.

Tehditler: Geçmişte pek çok kez görülmüş olan orman yangınları, ÖDA için halen başlıca tehdit olmaya devam etmektedir.

Kızıldağ’a endemik olan Sideritis ozturkii bitkisinin kontrolsüz olarak toplanması, bu tür için ayrıca bir tehdittir

Koruma Çalışmaları: Alanda bilinen bir koruma çalışması bulunmamaktadır.

Yerel İlgi Sahipleri: Antalya Valiliği; Konya Valiliği; Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Derebucak Kaymakamlığı; Akseki Kaymakamlığı; Derebucak Belediyesi; Akseki Belediyesi.

 

Murat Ataol

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options