Kop Dağı

DKD004-Kop Dağı-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : Korumaya Bağımlı

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 44319 ha         Yükseklik : 1650 m – 2918 m

Boylam        : 40,52ºD           İl(ler)        : Bayburt, Erzurum

Enlem          : 40,08ºK           İlçe(ler)   : Bayburt merkez, Ilıca, Aşkale

Koruma Statüleri : Yok

 

Alanın Tanımı: Kop Dağı, Erzurum–Bayburt yolu üzerinde en yüksek noktası 2918 metre olan bir dağ silsilesidir. Kuzeyinde Çoruh Nehri’nin kolları, güneyinde ise Karasu Çayı ile çevrilmiştir. Bir zamanlar ormanlarla kaplı olan bölgede uzun süreli orman kesimleri bölgenin bitki örtüsünü büyük ölçüde değiştirmiştir. Bugün alanın çok büyük kısmı bozkırlarla kaplıdır.

Habitatlar: Kop Dağı genel olarak dağ bozkırlarıyla kaplıdır. Ancak yer yer orman kalıntıları da bulunmaktadır. Bitki örtüsü genel olarak çalılık formundadır. Bunun yanında bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek dağ çayırları uzanır.

Türler: Alanda 34 bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bunlardan Stachys bayburtensis ve Hesperis stellata dünya üzerinde yalnızca Kop Dağı’nda yaşamaktadır.

Kafkas semenderi (Mertensiella caucasica) Kop Dağı’nda bulunan ve nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan bir türdür.

ÖDA kelebek türleri açısından da önceliklidir. 17 kelebek türü ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Nesilleri dünya ölçeğinde tehlike altına bulunan iki ayrı kelebek türü alanda bulunmaktadır; apollo kelebeği (Parnassius apollo) ve beşparmakotu zıpzıpı (Pyrgus cirsii).

Alan Kullanımı: ÖDA, Bayburt – Erzurum karayolu üzerinde bulunur ve Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden birinin üzerinde yer alır. Bölgede hayvancılık önemli geçim kaynaklarının başında gelir. Bölge halkı alandaki bazı bitki türlerini toplayarak gelir elde etmektedir. Kop Dağı geçtiğimiz yıllar da kış sporlarına yönelik turizmin geliştirilmesi için turizm merkezi ilan edilmiştir.

Tehditler: Alandaki yoğun otlatma baskısı ve kaçak ağaç kesimi bölgenin bitki örtüsüne zarar vermektedir. Bölgede planlanan kış turizmi merkezi, alanın kaldırma kapasitesi ve bölgedeki doğal değerler göz önüne alınarak planlanmalıdır.

Koruma Çalışmaları: TEMA Vakfı, Bayburt Valiliği ve Alman Teknik İşbirliği Kurumu’nun (GTZ) işbirliği ile 2001 yılında Bayburt’ta ÖDA sınırları içinde ve yakın çevresinde yer alan beş köyde (Kop, Çalıdere, Örence, Demirkaş ve Sığırcı) başlatılan “Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzaları Erozyon Kontrolü, Doğal Kaynakların Yönetimi ve Kırsal Kalkınma Projesi” 2005 yılında tamamlanmıştır.

Yerel İlgi Sahipleri: Bayburt Valiliği; Erzurum Valiliği; Bayburt İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Erzurum İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; TEMA Vakfı.

 

Bahtiyar Kurt, Yıldıray Lise

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options