Koruma Programı Koordinatörü

Doğa Derneği’nin çalışmalarına katkı koymak ve tam zamanlı olarak çalışmak üzere Koruma Programı Koordinatörü ekip arkadaşı arıyoruz. Aşağıda aranan özelliklerin size uygun olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Koruma Programı Koordinatörü
Görev ve Sorumluluklar:

Doğa Derneği’nin başta Önemli Doğa Alanları olmak üzere Sıfır Yok Oluş, Sulak Alanlar, Deniz, Bozkır, Akdeniz Ekosistemleri programlarının koruma önceliklerini ve stratejilerini hazırlamak,

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası doğa koruma sözleşmelerinin sekretaryaları ile iletişim içerisinde olmak,

Doğa Derneği’ni uluslararası tür ve Önemli Doğa Alanı koruma ağlarında ve platformlarında temsil etmek,

Küresel, bölgesel, ulusal ölçekteki korumaya yönelik hazırlanan eylem planları, gelişme planları ve yönetim planlarına güncel veriler ışığında katkı sağlamak ve Doğa Derneği ilke ve önceliklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

Doğa Derneği’nin Önemli Doğa Alanları (ÖDA) çalışmalarını koordine etmek ve ÖDA envanterinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ÖDA kriterlerini sağlayan türlerin koruma durumları ve tehlike seviyeleri konularında yapılan çalışmaları, Doğa Derneği adına akademisyenler, ulusal/uluslararası sivil toplum örgütleri ve doğa severler ile ortaklıkları sürdürerek, izlemek ve sentezlemek,

Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları’nın durumlarını yıllık olarak güncellenmesini ve Dünya Kuş ve Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı’na (WBBD) entegre edilmesini koordine etmek,

Türkiye’nin ÖDA’larının durumu konusunda hakemli dergiler için hazırlanacak makalelerin yazılmasına destek olmak,

Derneğin çalıştığı tür ve ÖDA’larla ilgili olarak finansal kaynağın geliştirilmesinde katkı sağlamak.

Nitelikler

 • Türkiye’de ve dünyadaki doğa koruma çalışmalarını takip edebilecek bilgi ve deneyimde olmak. 
 • Stratejik düşünme, ekip çalışması, kriz yönetimi gibi konularda deneyim ve beceri sahibi olmak.
 • Türkiye’de veya başka yerlerde biyolojik çeşitliliğin korunması için iyi ilişkiler ve ortaklıklar kurmaya istekli olmak.
 • Türkiye’deki ve küresel ölçekteki farklı bakış açılarına ve kültürlere saygılı ve açık olmak.
 • Doğanın ve doğa kültürünün korunması için kişisel ilgiye ve adanmışlığa sahip olmak, bir ekibin üyesi olarak, özveri ve ilgi ile çalışabilmek.
 • Saha çalışmaları için yolculuk yapma esnekliğine sahip olmak.
 • Esnek zaman yönetimi becerisine sahip olmak.
 • Proje yönetimi konusunda deneyime sahip olmak.
 • Akıcı konuşma ve akademik yazım seviyesinde Türkçe ve İngilizce dilini kullanabilmek ve tercihen bir diğer Anadolu dilini bilmek.
 • Office programlarını etkili bir şekilde kullanmak.
 • Tercihen B sınıfı ehliyete ve aktif sürücülük becerilerine sahip olmak.
 • Tercihen biyoçeşitlilikle ilgili araştırma ve koruma çalışmalarında deneyim ve konuyla ilgili lisans/yüksek lisans eğitimine sahip olmak.
 • Tercihen Coğrafi Bilgi Sistemleri ve istatistik yazılımlarına hakim olmak.

Doğa Derneği’nin değerlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://dogadernegi.org/degerlerimiz/

Başvuru yapmak isteyenlerin en geç 15 Şubat 2021 tarihine kadar, “Koruma Programı Koordinatörü” başlığı ile [email protected] adresine bir niyet mektubu ve özgeçmiş göndermeleri gerekmektedir.

Doğa Derneği’ne katılmayı düşündüğünüz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options